V letu 2018 je drugo leto zapored več prebivalcev umrlo, kot se jih je rodilo

Povprečni dan v 2018: 54 rojenih, 56 umrlih, 78 priseljenih, 37 odseljenih, 20 porok in 6 razvez

Prlekija-on.net, torek, 23. julij 2019 ob 12:57
Maribor

Maribor

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) je izdal poročilo, iz katerega je razvidno, da je v letu 2018 bil naravni prirast negativen, selitveni pa pozitiven; znašala sta -900 oz. 14.928 oseb. Skupni prirast je tako znašal 14.028 ali 14-krat toliko kot v 2017.

Število rojenih najvišje poleti, število umrlih najvišje pozimi

V letu 2018 je drugo leto zapored več prebivalcev umrlo, kot se jih je rodilo. Negativni naravni prirast je bil posledica višje stopnje umrljivosti oseb zlasti v zimskih mesecih, v poletnih pa je bil pozitiven. Od skupaj 19.585 v letu 2018 živorojenih otrok se jih je največ rodilo v tretjem četrtletju, 5.275. V letu 2018 je umrlo 20.485 prebivalcev, od tega največ v prvem četrtletju (5.748).

Naravni prirast prebivalstva je bil najvišji v tretjem četrtletju: rodilo se je namreč 510 prebivalcev več, kot jih je umrlo (1,0 na 1.000 prebivalcev); v prvem četrtletju pa je bil najizraziteje negativen (-1.045 oz. -2,1 na 1.000 prebivalcev).

Največ porok v pomladnih in poletnih mesecih

V letu 2018 je bilo sklenjenih 7.256 zakonskih zvez ali za 12,0 odstotkov več kot v letu 2017. Mesec z največ porokami je bil junij. V juniju 2018 je sklenilo zakonsko zvezo več kot 1.100 parov. Več kot 1.000 parov se je poročilo še v maju, avgustu in septembru. Razvez zakonskih zvez je bilo v tem letu 2.347 ali za 1,7 odstotka manj kot v letu 2017. Največ razvez je bilo v četrtem četrtletju (631). 

Selitveni prirast pozitiven v vseh četrtletjih

Selitveni prirast je bil pozitiven v vseh četrtletjih. V tretjem četrtletju je bil najvišji: priselilo se je 6.035 več prebivalcev, kot se jih je odselilo. Največ notranjih selitev, tj. sprememb naselja prebivališča v Sloveniji, je bilo v letu 2018 v tretjem četrtletju, 26 odstotkov. Vseh notranjih selitev je bilo v letu 2018 za 7,5 odstotka manj kot v letu 2017.

Povprečen dan 2018
Povprečen dan 2018, vir: SURS