Z rekonstrukcijo lokalne ceste Boreci – Logarovci se bo uredila tudi kolesarska steza in podhod za dvoživke

V okviru predmetne investicije se bo rekonstruirala obstoječa lokalna cesta v dolžini 1.320 metrov ter hkrati izgradila dvosmerna kolesarska steza

Prlekija-on.net, četrtek, 25. julij 2019 ob 14:20
Podpis pogodbe za rekonstrukcijo lokalne ceste Boreci - Logarovci

Podpis pogodbe za rekonstrukcijo lokalne ceste Boreci - Logarovci

V četrtek, 25. julija, je podžupan Občine Križevci Bogomir Gaberc, podpisal gradbeno pogodbo v vrednosti 595.647,85 EUR, z izbrano gospodarsko družbo GMW d.o.o. iz Turjancev, ki jo zastopa direktorica Petra Weindorfer. Gospodarska družba GMW d.o.o. je podala skupno ponudbo z gospodarsko družbo Legartis d.o.o. iz Lendave, ki jo zastopa direktor Matjaž Hozjan.

V okviru predmetne investicije se bo rekonstruirala obstoječa lokalna cesta v dolžini 1.320 metrov ter hkrati izgradila dvosmerna kolesarska steza, od pred leti rekonstruirane lokalne ceste in izgrajenega hodnika za pešce v naselju Boreci, do priključka na regionalno cesto R2 - 439 Križevci - Senarska, v naselju Logarovci. Obstoječa širina ceste je od 4,0 do 4,5 metrov, bankine so pogreznjene, na cestišču so se pojavili večji posedki in mrežaste razpoke. Naročnik je s projektom predvidil ureditev enostranske dvosmerne površine za pešce in kolesarje ter širitev obstoječe lokalne ceste na minimalno širino cestišča 5,5 metrov. Uredilo se bo tudi obojestransko odvodnjavanje, zamenjava obstoječih cevnih propustov ter ureditev dovozov. Prav tako se bo uredil podhod za dvoživke v dolžini 18 metrov ter postavila zaščitna ograja za dvoživke v dolžini 100 metrov, v skladu s pogoji Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, OE Maribor.

Občina Križevci s predvidenimi ukrepi želi v okviru prostorskih možnosti izboljšati obstoječe stanje dotrajane asfaltne površine in posledično izboljšati prometno varnost, posebej za pešce in kolesarje, z izgradnjo nove kolesarske steze ob levi strani lokalne ceste LC 223181 Boreci - Logarovci, katere širina bo minimalno 2 metra. Kolesarska steza bo ločena od lokalne ceste z obstoječim lokalnim jarkom.

Rok za izvedbo gradbenih del je do 15. novembra letos, nadzor nad izvedbo del bo vršil Štefan Rajnar iz Murske Sobote. Strošek nadzora znaša 5.890,16 EUR.Več v Gospodarstvo