PGD Grabšinski breg ob obletnici društva svečano prevzeli novo vozilo

Za gasilce PGD Grabšinski breg je bil pomemben dan, saj so v njihovo last svečano prejeli novo gasilsko vozilo GVC 16/25

Ivan Trunk, sobota, 24. avgust 2019 ob 19:59
Prevzem novega gasilskega vozila PGD Grabšinski breg

Prevzem novega gasilskega vozila PGD Grabšinski breg

V soboto, 10. avgusta, je bil za gasilce PGD Grabšinski breg pomemben dan, saj so v njihovo last svečano prejeli novo gasilsko vozilo GVC 16/25. Gasilci GZ Juršinci, PGD Gabrnik in PGD Grabšinski breg, ki slavilo 80-letnico društva, so se zbrali v centru Juršincev. Povabljeni so bili gasilci iz drugih gasilskih zvez in PGD iz Mestne občine Ptuj. V centru Juršincev so se vsa gasilska vozila, vsi uniformirani gasilci in Pihalna godba Marezige postavili v gasilsko parado. Na čelu gasilske parade je bila najstarejša gasilska črpalka na ročni pogon ter konjsko vprego, sledila so druga starejša vozila, do novejših vozil in na koncu so gasilci PGD Ptuj predstavili vozilo z veliko lestvijo s košaro, ki se dvigne 32 metrov visoko. Ob spremljavi Pihalne godbe Marezige se je gasilska parada podala pred častno tribuno in nato v prireditveni šotor na športnem igrišču v Juršincih.

V prireditvenem šotoru je pihalna godba zaigrala državno himno, zapel je domači Juršinski pevski zbor, nato pa so spregovorili slavnosti govorniki. Najprej je prisotne pozdravil Matej Holc predsednik PGD Grabšinski breg, ki je govoril od nastanka PGD Grabšinski breg do današnjih dni. Več spodaj v kroniki društva. Zbrane je pozdravil tudi Alojz Kavčič, župan občine Juršinci, ki je govoril o pomenu gasilstva in sodelovanju z gasilci v občini Juršinci. Zadnji je zbrane pozdravil Zvonko Glažar podpoveljnik Gasilske Zveze Slovenije in jim v imenu Gasilske Zveze Slovenije podelil plaketo ob 80-letnici društva. Po nagovorih je bila na vrsti slavnostna predaja ključev novega vozila GVC 16/25, ključe je župan Alojz Kavčič predal Franciju Čušu, poveljniku PGD Grabšinski breg, on pa jih je predal Tadeju Tušu, vozniku in skrbniku novega vozila. Potem je sledil blagoslov novega vozila, ki ga je opravil domači župnik Dušan Todorovič. Na koncu uradnega dela je bila podelitev zahval vsem donatorjem in sponzorjem, ki so prispevali denarna sredstva za nakup novega vozila. Gasilci so na to svečanost povabili njihove prijatelje iz Gasilskega društva Hartberg iz sosednje Avstrije, ki so se jim zahvalili za povabilo in jim podarili lepo darilo. Program je povezoval Rado Škrjanec, ki je direktno prevajal za goste iz Avstrije. Po uradnem delu je bila pogostitev za vse obiskovalce te svečanosti in zabava z ansamblom Štajerski zvoki.

Kronika društva

Prostovoljno gasilsko društvo je bilo ustanovljeno januarja leta 1939 na Grabšinskem bregu. To je del ozemlja na prehodu iz Zagorcev v Grabšince in takrat so vsi ustanovni člani bili mnenja, da društvo poimenujejo Grabšinski breg, čeprav to ime uradno na zemljevidu sploh ne obstaja.

Zaslužni, da se je vse skupaj začelo so bili: Šek Avgust, ki je bil tudi prvi predsednik, Zemljič Jože prvi poveljnik, Holc Franček prvi tajnik, kasneje tudi predsednik, Lovrec Franc, Brumen Janez, Ferenčič Franc, Weingartner Anton, Weingartner Janez, Filipič Franc in Matjašič Alojz. Gasilska četa Grabšinski breg, kot je bila takrat imenovana je v prvem letu štela 20 članov, ki so gasili požare na območju vasi Senčak, Zagorci, Bodkovci, Grabšinci in Kokolajnščak.

Takratno opremo, ki so jo uporabljali so do postavitve prve garaže hranili pri prvem predsedniku Šek Avgustu. Prvi pomemben del opreme nabavljen v letu 1942, ki je še danes v lasti društva je motorna brizgalna Oberaschner z 28 konjskimi silami. Ker še v tistem času industrializacija na podeželju ni napredovala, so vse do 70.ega leta gasilsko opremo prevažali s konjsko vprego, kasneje pa s traktorjem.
Leta 1949 so pričeli z gradnjo gasilskega doma, ki smo ga skozi leta dograjevali po potrebah. Gradbeni material so zbrali pri članih in vaščanih. V dveh letih so gradnjo tudi zaključili, vendar ne tako kot so si sprva zamislili, ker je bil gradbeni material takrat dosti težje dostopen kot je to danes. Nerealiziran del gradnje je bil gasilski stolp. Vendar so člani sklenili, da potrebujejo še prostor za potrebe društva in tako v letu 61 dozidali dom s pisarno in kuhinjo.

1982 je leto, ko se je v društvu nabavilo prvo gasilsko vozilo. To je bil IMV 1600, ki je služil prevozu moštva in takratne opreme. Vozilo so člani nabavili od PGD Ptujska gora.

Naslednja širitev gasilskega doma pa je stekla v letu 1983 in trajala vse do leta 1987. Dogradili so dvorano in sanitarije. Le te so v 3 fazi gradnje leta 98 skupaj s dograjeno kurilnico tudi pokrili. V letu 1983 je bil razvit tudi prvi gasilski prapor. Za prapor so prispevali člani društva in vaščani.

Nepogrešljiv del gasilske opreme je motorna brizgalna, ki so jo zamenjali leta 1988. Ker je motorna brizgalna Oberaschner  bila stara že 46 let so se jo odločili zamenjati z novejšo znamke Jugoturbina, ki je v društvu še danes na seznamu operativne opreme.

Leta 1990 so zamenjali tudi moštveno vozilo s TAM 80 A5, ki je društvu služilo do leta 2002.

Ker je čas, zahtevnost terenov in novih gradenj šel naprej, so začeli razmišljati o nabavi večjega vozila gasilske avtocisterne, ki je bila zmožna pripeljati 5000 l vode in napram prej, polno opreme, ki so jo takrat potrebovali. Nabavo so realizirali v letu 1994 na podvozju TAM 130 T 11, ki je svojemu namenu pod okriljem našega društva služilo še 3 tedne nazaj. Sedaj je v pripravljenosti v PGD Globoko v občini Brežice.

V letu 1997 so se gasilci v Juršincih povezali v gasilsko zvezo občine Juršinci, ki ji še kot danes pod okrilje spadata PGD Grabšinski breg in PGD Gabrnik.

V letu 1999 so pripravili praznovanje 60. letnice društva in predali namenu dograjene prostore doma. V letu 2000 je bila na dom zmontirana gasilska sirena, za brezžično alarmiranje preko centra za obveščanje 112.

V letu 2002 je bilo v uporabo predano novo gasilsko vozila GVV-1 VW LT 35, ki je bilo nabavljeno s pomočjo občine Juršinci in zbranimi prispevki občanov Juršincev.

Ker je od razvitja prvega prapora v društva preteklo že več kot 20 let so si zadali da ga bodo zamenjali. Nov in še sedanji prapor društva je bil svečano razvit v letu 2005.

V naslednjih letih je več pozornosti dobil gasilski dom. Zamenjana so bila okna in vrata ter ostrešje. Uredila se je tudi mansarda v prednjem delu doma, ki služi kot pisarna in arhiv.

Naslednji veliki projekt ki je potekal v novejši zgodovini društva je bila ureditev Grabe - športno vadbenega poligona gasilcev Grabšinski breg. Dela so začela teči leta 2011 in se nadaljevala do avgusta 2013. Ker je bilo očitno dela tam še premalo, smo si v letu 2012 omislili tudi novo fasado na gasilskem domu, ki smo jo v istem letu tudi dokončali. Kasneje smo ponovno prosti čas namenili Grabi in jo po postavitvi brunarice v letu 2013 svečano predali svojemu namenu.

"Na kratko sem povzel kar se je v društvu večjega dogajalo v 80. letih delovanja do danes, ko stojimo pred največjo investicijo, ki je bila speljana v društvu. Govorim o novem GVC 16/25 na podvozju MAN 13.290 in gasilsko nadgradnjo podjetja GVP iz Črešnjevca pri Slovenski Bistrici. Kot zanimivost lahko omenim, da je tudi nadgradnja prejšnje AC TAM 130 bila ena izmed prvih izdelanih pri istem podjetju.

Novo vozilo je izdelano po zadnjih smernicah GZS in nam bo omogočalo reševanje vseh vrst nesreč, obenem pa nam bo tudi nova oprema omogočala lažje delo in predvsem bolj varno. Upamo da nam bo služila vsaj tako dolgo kot je to počela prejšnja.

Ker je pot do novega vozila kar dolga gre tukaj posebna zahvala komisiji za nabavo novega vozila, ki je bila imenovana 3 leta nazaj in je vseskozi skrbela, da so stvari tekle po zastavljenih ciljih. Priskrbela je ponudbe, iskala vire financiranja ,se dogovarjala z dobavitelji in lokalno skupnostjo ter nadzorovala potek izdelave. Vsaka pridobitev pa za sabo potegne tudi finančna sredstva. S strani občine Juršinci smo prejeli 168.000 €, kar je velik del, nam pa je še vseeno manjkalo 85.000 €. Za ta del sredstev smo morali poskrbeti sami. Ni bilo najlažje, vendar upam, da nam bo uspelo. Uspelo nam bo zaradi članic in članov, ki so vsak po svoje pomagali pri zbiranju prepotrebnih sredstev. Ves trud bi bil pa zaman, če našim željam ne bi prisluhnili občani občine Juršinci in ostali posamezniki, društva in podjetja. Vsem gre zahvala, da danes lahko beležimo ta dogodek.

Vem in verjamem, da se je v tem času zgodilo mnogo stvari, ki jih nisem zajel pa so bile bolj ali manj pomembne, da so peljale naše društvo na sedanjo pot. Za to so zaslužni naši predhodniki, ki so nam zaupali to poslanstvo, ki se je od nekdaj do danes kar močno razširilo. Razširilo, ne pa spremenilo, še vedno gasilci rešujemo življenja in premoženje. To pa lahko opravljamo le z marljivimi in izobraženimi gasilci, ki pa so v društvu bili vedno prisotni. Za to so skrbeli že od vsega začetka. Društvo brez pridnih članov ne bi moglo funkcionirati 8 desetletij in se boriti za pogoje, ki omogočajo našo dejavnost.

Zato prav posebna hvala za podporo vsem sedanjim in preminulim članom, ki so dodali svoj del v mozaik gasilstva, ki na slovenskem obstaja že 150 let.

Še enkrat lepa hvala županu Alojzu Kaučiču in občinskemu svetu, podjetju GVP, ŠD Juršinci za pomoč pri izvedbi projekta nabave in predaje ter ostalim društvom v občini, članom društva in vsem ki so kakorkoli pripomogli, da imamo danes 2 razloga za praznovanje," je po prebrani kroniki še povedal predsednik Matej Holc.Več v Kultura in izobraževanje