Na sodbo se je odzval tudi bivši direktor JP Prlekija, Davorin Kurbos

Kurbos pravi, da smo »s sodbo sodišča dobili podlago za plačilo najemnine in to ni zmaga občine Ljutomer, pač pa povsem nepotrebna farsa, ki je rešila težavo JP Prlekija in mu omogočila namensko rabo zbranih sredstev amortizacije javne infrastrukture«

Prlekija-on.net, četrtek, 29. avgust 2019 ob 11:392
Davorin Kurbos

Davorin Kurbos

Na včerajšnjo objavo županje Občine Ljutomer, mag. Olge Karba, v zvezi sodbe, kjer Javno podjetje (JP) Prlekija d.o.o. mora Občini Ljutomer vrniti en milijon evrov sredstev, se je odzval tudi bivši direktor JP Prlekija, Davorin Kurbos. "V zvezi z javno objavo enostranskih in zavajajočih navedb ljutomerske županje Olge Karba, glede sodbe v pravdi zaradi zadržane najemnine, vam kot bivši direktor JP Prlekija, ki me predmetna enostransko prikazana tematika zadeva in žali, pošiljam Izjavo za javnost", je ob tem zapisal. Sporočilo v nadaljevanju objavljamo v celoti.


SODBA V ZVEZI Z ZADRŽANO NAJEMNINO ZA INFRASTRUKTURO OBČINE LJUTOMER

Ljutomerska županja je javnost obvestila, da je »uspela s sodbo in, da mora JP Prlekija Občini Ljutomer vrniti(?!) milijon evrov zadržane najemnine«

Županja v svojem obvestilu govori o "vračanju" denarja občini, ker ni res, saj denarja ni nihče vzel, pač pa je bila celotna zbrana najemnina v JP Prlekija ves čas na računu, rezervirana za namen, da jo po ureditvi pravne podlage (sedaj sodbe), porabimo namensko - bodisi ga nakažemo občini, ali pa ga vrnemo uporabnikom.

Pomembno je vedeti, da sodišče ni zavezano upoštevanju sklepov organov občin, zato je lahko v dani situaciji ne glede na sklep Sveta ustanoviteljic, ki je bil posledica županjinega izigravanja sklenitve pogodbe, odločilo tako, kot je najbolj razumno in logično.

Težavo javnega podjetja je torej rešila razsodba sodišča, ki je jasna in pričakovana, saj gre za namenski denar, ki mora biti porabljen za vlaganja v infrastrukturo in to ni bilo nikdar sporno - težava je bila drugod: na eni strani v sklepu skupnega organa občin, katerega je bilo JP Prlekija dolžno spoštovati, na drugi strani pa v odsotnosti pravne podlage, oz. v županjinem zavračanju podpisa sprejete in usklajene skupne najemne pogodbe, ki so jo vsi ostali župani podpisali!!!

Specifičnost pravde in sodbe se kaže tudi v pomembnih »podrobnostih«, o katerih pa ljutomerska županja v svoji objavi ne govori: npr. o tem, da sodišče ni priznalo zamudnih obresti na zadržano najemnino ...

Sodišče (za razliko od JP Prlekija) pač v dani situaciji ni bilo zavezano upoštevati sklepov organov občin in podjetja in je zaplet s sodbo uredilo, po razglasitvi sodbe pa je stvar jasna ne glede na to, kdo vodi skupno javno podjetje!

Zgovoren podatek, ki pojasnjuje bistvo pravde in sodbe, je v tem, da tudi Peter Kralj ni mogel (in ni upal) županji nakazati zadržane najemnine, kljub temu, da je županja že junija od njega izrecno pisno zahtevala, naj nakaže zadržano najemnino občini v roku 5 dni! Kralj je imel torej v času pred izrekom sodbe enako težavo, kot pred njim Kurbos, težava pa je bila v tem, da je skupni organ občin (svet ustanoviteljic), s sklepom Javnemu podjetju Prlekija izrecno prepovedal plačevati najemnino občini, dokler ne bo urejene pravne podlage.

S sodbo sodišča smo torej dobili podlago za plačilo najemnine in to ni zmaga občine Ljutomer, pač pa povsem nepotrebna farsa, ki je rešila težavo Javnemu podjetju Prlekija in mu omogočila namensko rabo zbranih sredstev amortizacije javne infrastrukture, ljutomerski občini pa je sodišče rešilo težavo, ki jo je sama sebi povzročila županja s tem, ko izigravala sklepe, ki so bili sprejeti na skupnem organu občin.Več v Gospodarstvo