Ljutomerski Glavni trg razpada

Na cesti skozi Glavni trg se je pred časom pojavila grbina, kjer so popokali tlakovci, fontana pa že več let neslavno propada...

Prlekija-on.net, nedelja, 1. september 2019 ob 09:466
Polomljeni tlakovci in fontana na Glavnem trgu

Polomljeni tlakovci in fontana na Glavnem trgu

Na cesti, ki pelje skozi Glavni trg v Ljutomeru, se je pred časom pojavila grbina, kjer so popokali tlakovci, vse skupaj je tudi dvignjeno za nekaj centimetrov v dolžini več metrov, tudi izven ceste. Zanimalo nas je, ali je v načrtu, da se zadeva sanira, zato smo o zadevi povprašali na Občino Ljutomer, od koder so nam sporočili: "V zadnjih treh mesecih je na Glavnem trgu v Ljutomeru nastala večja grbina na vozišču. Občina Ljutomer bo pristopila k sanaciji, vendar je bilo potrebno, da omenjeno zadevo pred posegom pogleda geomehanik, kateri bo določil obseg in način sanacije. Po prejetju poročila geomehanika, se bo odločilo ali se bo sanacija izvedla v okviru rednega vzdrževanja ali pa bo potrebno investicijo planirati v proračunu."

Občina Ljutomer je sicer leta 2013 tik pred koncem petletnega roka unovčila bančno garancijo za kakovost opravljenih del na Glavnem trgu in oktobra istega leta uspešno zaključila vse postopke, ki so bili potrebni za popravilo poškodovanih površin. Sanacija trga se je takrat financirala iz sredstev, ki so bila nakazana na podlagi unovčitve bančne garancije v višini dobrih 144 tisoč evrov, med drugim se je sanirala tudi omenjena cesta, na kateri se je sedaj pojavila grbina.

Fontana v razsulu

Zanimalo nas je tudi za t.i. prešo oz. fontano, ki že od otvoritve trga ni dosti služila svojemu namenu in je v zadnjih letih v popolnem razsulu. Na Občino smo povprašali, ali se nameni fontana kakorkoli obnoviti ali odstraniti ter ali so kakšni načrti za sanacijo trga v prihodnosti, vsaj teh stvari, ki tako kazijo trg. Iz Občine so nam glede tega odgovorili: "Občina Ljutomer se zaveda stanja fontane na Glavnem trgu. Obnova Glavnega trga v Ljutomeru je avtorsko delo Bogdana Reichenberga oziroma družbe Reichenberg Arhitektura d.o.o. iz Maribora, kateri pa ni dovolil odstranitve fontane, kljub stanju v katerem je objekt. Občina Ljutomer je skozi projekt City Cooperation dala izdelati idejno zasnovo za Rekonstrukcijo Glavnega trga v Ljutomeru. Idejna zasnova je bila izdelana v letu 2018. K rekonstrukciji Glavnega trga bo občina pristopila v primeru pridobitve nepovratnih sredstev za predvideno investicijo."

Foto: Poškodbe Glavnega trga od leta 2008 do leta 2010

Omenjena fontana je sicer na trgu, tako, kot je bilo zamišljeno, delovala le kakšno poletje, saj je hitro po odprtju prenovljenega trga začela dobesedno razpadati, kar je bilo dokumentirano tudi v tej galeriji, kjer so tudi ostale poškodbe trga. Zadnja fotografija je iz maja 2010, kar je dve leti po obnovi trga. Podobno je bilo z vodnimi zrcali, ki so od julija 2013 obkrožena s cvetličnimi koriti, vode v njih pa ni že vsaj nekaj let.

Trg je sicer celovito prenovo doživel leta 2008, investicija prenove pa je takrat znašala okoli 2 milijona evrov.

Idejna zasnova preureditve Glavnega trga
Idejna zasnova preureditve Glavnega trga