Ob 21. občinskem prazniku Občine Križevci podelili priznanja zaslužnim posameznikom

Priznanje občinskega sveta so prejeli Majda Vrbnjak, Manica Sušec in Janez Šrajner, plaketo in listino pa je prejel Andrej Weis

Prlekija-on.net, nedelja, 8. september 2019 ob 16:10
Slavnostna prireditev 21. praznika Občine Križevci

Slavnostna prireditev 21. praznika Občine Križevci

V petek, 6. septembra, so na osrednji slovesnosti ob 21. občinskem prazniku Občine Križevci podelili priznanja posameznikom, ki so s svojim zavzetim delom izdatno pomagali pri razvoju in promociji občine. Župan mag. Branko Belec je v nagovoru med drugim povedal, da je prav, da se na zaslužne in izjemne opozarja ter da vse prejemnike priznanj druži dejstvo, da njihovo delo skupnosti prinaša veliko dobrega. Priznanje občinskega sveta so prejeli Majda Vrbnjak, Manica Sušec in Janez Šrajner, plaketo in listino pa je prejel Andrej Weis.

V obrazložitvi je zapisano, da je Majda Vrbnjak "oseba, ki je že vrsto let zelo aktivna na različnih področjih, predvsem pa je ženska, ki s svojo energijo, dobroto in prisrčnostjo nesebično pomaga številnim društvom v vasi, kakor tudi posameznikom. Je ženska, ki obožuje naravo, predvsem rože. Njen vrt je bil (in je še vedno!) ponos ne le vasi Ključarovci, temveč občine Križevci in Prlekije. Zanj že desetletja skrbi s posebno naklonjenostjo, za kar je prejela že več priznanj. Turistična zveza Slovenije ji je leta 1994 podelila priznanje s pečatom gostoljubnosti za bogat izbor trajnic v kategoriji Jana - naj vrt. Fotografije vrta so v knjigi Čudoviti vrtovi Slovenije (26 zasebnih okrasnih vrtov), leta 2010 je bil Majdin vrt Naj vrt po mnenju bralcev Večera, v prilogi Zeleni kvadrati. Še zdaj se z ljubitelji urejene narave in vrtov marsikdaj sprehodi med cvetlicami, vedno pa poskrbi, da obiskovalci od vsepovsod ne odhajajo brez spoznanja, da je Majda tudi prava Prlečka, prijazna, dobrosrčna, prava gostiteljica. Nezavedno v vasi povezuje društva, saj je vedno pripravljena priskočiti na pomoč. Zadnjih 5 let je v sodelovanju z društvom Kelih izjemno aktivna pri promociji prleške gibanice, saj je na številnih kulinaričnih delavnicah in dogodkih poskrbela, da so si vsi zapomnili, kako poteka priprava te tradicionalne prleške sladice. Nesebično pomaga in speče tudi do 50 prleških gibanic letno samo za večanje prepoznavnosti prleške gibanice. Kot predsednica RK Ljutomer KORK Ključarovci s polno mero odgovornosti opravlja vse aktivnosti, poleg tega pa decembra, pred prazniki, s sovaščanko razdelita darila vsem občanom, starejšim od 80 let. Nihče si ne predstavlja, da ne bi Majda nosila teh daril! Zelo aktivno sodeluje tudi s Športnim društvom Ključarovci. Karkoli je treba pomagati, je vedno na voljo. To Majdino pripravljenost pomagati so člani športnega društva prepoznali takoj. Vsaj delno so se ji oddolžili že leta 2009, ko so v okviru akcije Nedeljskega organizirali Podoknico Majdi. Kot članica Gasilskega društva Ključarovci seveda sodeluje z gasilci. Majda Vrbnjak je srce vasi Ključarovci. Nezavedno je črpalka dobrega družabnega življenja v vasi. Je ženska z neusahljivo energijo, velikim srcem. Je zgled mlajšim, ki jih skorajda nevede povezuje s starejšimi. In prav to povezovanje vaščanov različnih generacij je tisto, za kar smo ji sovaščani najbolj hvaležni. Poleg vsega, kar dobrega naredi za dobrobit delovanja društev in za posameznike."

Predlagatelji so bili Vaški odbor Ključarovci, Kulturno, turistično in izobraževalno Društvo Kelih, RK Ljutomer - KORK Kijučarovci, Športno društvo Ključarovci in Gasilsko društvo Ključarovci.

V obrazložitvi je zapisano, da je Manica Sušec "aktivna in pridna članica KUD Križevci pri Ljutomeru od leta 2002. Odkar se je včlanila, pleše pri Folklorni skupini, ki jo zadnji dve leti tudi vodi. Od leta 2005 aktivno sodeluje pri gledališki sekciji in je zadnja štiri leta vodja te sekcije. V tern času je igrala razne vloge v osmih celovečernih predstavah. Zadnja tri leta, odkar se je število članov gledališke sekcije zaradi preselitev ali zaposlitev zmanjšalo, nastopa sekcija s skeči oz. krajšimi predstavami. Besedila za vse skeče, odigrane v tem času, je napisala Manica. Prilagojeni so priložnostim, ob katerih jih člani sekcije zaigrajo in so zapisani v prleškem dialektu. Dogajanje je vzeto iz današnjega časa in odraža vsakdanje življenjske situacije, radosti in tegobe, ki ga zaznamujejo. Iz njih veje poznavanje življenja malega človeka in humor ob spopadanju z vsakdanjimi težavami. V tem času je napisala preko 20 skečev, s katerimi je s svojimi soigralci nastopala ne le na prireditvah KUD Križevci kot z vložki med folklornimi predstavami ali kot samostojnimi točkami, temveč tudi na mnogih prireditvah drugih društev in ostalih dogodkih v občini iz izven nje (Društvo upokojencev, Društvo kmečkih žena, Društvo 29a in ostala društva). Leta 2007 je v OŠ Križevci pri Ljutomeru z učenci pripravila in režirala igro, s katero so nastopili. Aktivno sodeluje tudi v ostalih sekcijah KUD Križevci pri Ljutomeru: literarni; likovni in sekciji za ohranjanje kulturne dediščine, in sicer z recitacijami, branje tekstov, povezovanjem prireditev, pripravo scen za prireditve, pripravo ali sodelovanje pri pripravi razstav, priprava daril za konjarje in konje ob blagoslovu konjev in vsa ostala dela pri pripravi in izvedbi prireditev. En mandat je bila tudi tajnica KUD Križevci pri Ljutomeru. Sodeluje tudi z ostalimi društvi v občini in izven in občasno vodi in povezuje njihove prireditve. Je članica še nekaterih drugih društev in organizacij. Od leta 2001 je članica Krajevnega odbora Rdečega križa Boreci, od leta 2016 članica Künštnih Prlekov, s katerimi nastopa in se predstavlja po vsej Sloveniji. Zelo aktivno deluje tudi v PGD Boreci. Kot brezposelna oseba se vključuje v prostovoljno delo v Veržeju, kjer pomaga pri izvedbi lončarskih delavnic. Manica je oseba, brez katere bi si danes težko predstavljali ne le delovanje KUD Križevci pri Ljutomeru, temveč nasploh kulturno delovanje v občini. Zato srno prepričani, da si zasluži Občinsko priznanje."

Predlagatelj je bilo Kulturno društvo Križevci pri Ljutomeru.

V obrazložitvi je zapisano, da so Janezu Šrajnerju priznanje podelili "za dolgoletno aktivno in požrtvovalno delo v domačem kraju. Malo je danes ljudi, ki prostovoljno, brez plačila za svoje delo, pomagajo v prid lokalne skupnosti, domačih društev in organizacij. Eden od teh članov je Janez Šrajner iz Stare Nove vasi. Pečat v domačem kraju, je naredil že njegov oče. Kljub delu na kmetiji, ki ga nikoli ne zmanjka, se Janez aktivno vključuje v delo vaškega odbora (posebna zasluga pri organizaciji izkopov jarkov, gradnja številnih propustov, urejanje cest, melioracijskih jarkov...), gasilskega društva (izgradnja mostu, navoz zemlje, regijsko tekmovanje sekačev lastnikov gozdov...), in rdečega križa; Aktivno sodeluje v številnih odborih in je vedno pripravljen pomagati. V gasilsko društvo je vstopil leta 1982. Opravljen ima tečaj za vodjo enote in strojnika. Je tudi predsednik disciplinske komisije."

Predlagatelj je bilo Prostovoljno gasilsko društvo Stara Nova vas.

Najvišje priznanje pa je prejel Andrej Weis, "ki je član Športnega društva Križevci in Prostovoljnega gasilskega društva Iljaševci. Kot 15- letni deček je pristopil k nogometni sekciji KMN Križevci pod tedanjim vodenjem Pavla Zorka, ki mu je bil velik vzor, kot pošten, delaven in s športom zasvojen človek. Do 20. leta je treniral in tekmoval v Medobčinski in pozneje v 2. državni ligi malega nogometa. Pri 23 letih je postal predsednik Športnega društva Križevci, v katerem je z nogometno ekipo tekmoval v Ligi na travi in se 5-krat veselil naslova občinskega prvaka, pozimi pa skupaj s prijatelji zastopal ekipo Petrol v Zimski ligi trojk na odboj, kjer so prav tako vrsto let bili v samem vrhu lestvice. Skupaj s člani društva so urejali športni center, ki je še sedaj njegovo največje veselje, ko je urejen, pokošen in poln članov željnih rekreacije, med katerimi je tudi sam. Vsako leto išče nove izzive in dodatke za rekreacijo v športnem centru, saj želi, da bi se ljudje v njem prijetno počutili, sprostili in rekreirali. Kot pravi športnik se rad pomeri v različnih športnih panogah, tako se je preizkusil še v namiznem tenisu, pozneje v pikadu, kjer je leta 2010 postal občinski prvak, danes pa v občinski ligi pikada zastopa ekipo Kasač. V topli polovici leta pa obuje nogometne čevlje oz, kot rečejo nogometni navdušenci »kopačke« in z ekipo veteranov Križevci že 7. leto tekmuje v Medobčinski ligi malega nogomete na travi.
Leta 1990 je pristopil k Prostovoljnemu gasilskemu društvu Iljaševci in po letih usposabljanj, sprva za operativnega gasilca, nato nižjega častnika in pozneje gasilskega častnika, se je izobraževal še za strojnika, nosilca dihalnega aparata in mentorja mladine. Leta 2010 je kot poveljnik društva prevzel vodenje operative in svoje delo zelo uspešno opravljal vse do leta 2018. Njegov cilj je bil primerno opremiti in usposobiti operativne gasilce za posredovanje na intervencijah, kar mu je z veliko voljo članov gasilskega društva tudi uspevalo. Zadnjih 6 let kot mentor mladine izobražuje mlade v domačem društvu in Gasilski zvezi Križevci. Zadnji dve leti je v gasilskem kvizu z ekipo mladincev postal regijski prvak in se uvrstil na državno tekmovanje.
Kot občinski svetnik v letih 2010-2018 si je prizadeval za ureditev gasilskih domov, cest, javnih poti, javnega vodovoda, igrišč pri osnovni šoli, prav tako pa za pošteno sofinanciranje društev v občini ter ureditev vasi za dobro počutje vaščanov.
Največjo motivacijo pa mu seveda predstavlja družina, saj ko pride domov in iz kuhinje zadiši ženino kosilo, iz otroških sob pa se sliši narodna glasba harmonike ter zvok violin, pozabi na vse skrbi, ki so se nabrale čez dan
."

Predlagatelja sta bila Socialni demokrati - občinska organizacija Križevci in Vaški odbor Iljaševci.

Za kulturno program so na prireditvi poskrbeli godalna zasedba Hermine Matjašič in mlada glasbenica Urška Subašič.

Foto in video: Janče Gartner