Pomurske lekarne v Črenšovcih odprle prenovljeno lekarno

Lekarna Črenšovci deluje vse od meseca maja leta 1997, Pričetki izvajanja lekarniške dejavnosti pa segajo že v leto 1980

Prlekija-on.net, petek, 20. september 2019 ob 18:51
Odprtje lekarne v Črenšovcih

Odprtje lekarne v Črenšovcih

Pomurske lekarne, ki kot javni zavod v Pomurju skrbijo za preskrbo prebivalcev z zdravili, medicinskimi pripomočki ter ostalim blagom za pomoč pri zdravljenju, so v petek, 20. septembra, odprle prenovljeno lekarno v Črenšovcih. Vrednost naložbe je znašala nekaj več kot 180.000 evrov brez vključenega davka na dodano vrednost in je v celoti financirana s strani Javnega zavoda Pomurske lekarne z neporabljenih amortizacijskih sredstev ter presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let, ki so ga ustvarili iz tržne dejavnosti. Lekarna Črenšovci deluje vse od meseca maja leta 1997, sam začetek delovanja lekarne pa sega že v leto 1980.

Pomurske lekarne, s svojimi petnajstimi enotami, poleg dvanajstih privatnih koncesijskih lekarn skrbijo za zdravje okrog 130.000 prebivalcev regije. »S stalnimi vlaganji v opremo in investicijsko vzdrževanje sledimo dolgoročnim organizacijskim usmeritvam zavoda in izboljšujemo ter zagotavljamo dobre delovne pogoje zaposlenim, uporabnikom pa prijazne poslovne prostore in kvalitetno ter nemoteno oskrbo z zdravili za prebivalce iz Pomurja«, poudarja direktor Zavoda Pomurske lekarne Ivan Zajc.

Javni zavod Pomurske lekarne uspešno posluje tako na strokovnem kot tudi na ekonomskem področju. V prvem polletju letošnjega leta so ustvarili 148.000 evrov presežka prihodkov nad odhodki in tako ostajajo eden trdnejših in uspešnejših zdravstvenih zavodov v Pomurju. Prepričani so, da bodo še naprej zagotavljali uspešno rast in razvoj zavoda in opravljali dobro ter varno preskrbo z zdravili po enotnih reguliranih cenah na območju celotnega Pomurja. Prenovljene lekarne so slavnostno odprli županja Vera Markoja, v.d. direktorja Pomurskih lekarn Ivan Zajc in vodja enote lekarne v Črenšovcih Katja Kovač.