Po upoštevani pripombi na pokrajinsko zakonodajo bi Prlekija bila spet »razklana« na pol

Pripomba je bila upoštevana tako, da po zdajšnjem predlogu pokrajinske zakonodaje Pomurska pokrajina obsega meje trenutne Pomurske statistične regije

Prlekija-on.net, petek, 27. september 2019 ob 17:423
Prlekija

Prlekija

Poročali smo že o 4. seji predsedstva Skupnost občin Slovenije (SOS), kjer so županje in župani obravnavali osnutek pokrajinske zakonodaje in zaključke regijskih posvetov o ustanavljanju pokrajin. Dr. Boštjan Brezovnik je predstavil osnutek pokrajinske zakonodaje in podal informacijo o regijskih posvetih, ki so v preteklih tednih potekali po različnih lokacijah po Sloveniji. Nudili so priložnost za razpravo, v tej fazi predvsem o samem oblikovanju pokrajin. Kot so sporočili, "bo prvotni predlog na podlagi prejetih pobud županj in županov preoblikovan tako, da bo predlagano oblikovanje 10 pokrajin, ob čemer bo Pomurska regija oblikovana tako, da bo vanjo vključena še Prlekija, večja in močnejša Štajerska pokrajina, skupno Zasavsko - Posavsko pokrajino ter večjo Osrednjeslovensko pokrajino. Prav tako je bil sprejet predlog, da se Mestni občini Ljubljana in Mestni občini Maribor dodeli posebni (pokrajinski) status. Pri pripravi predloga oblikovanja pokrajin je bila upoštevana omejitev Sveta EU tako, da nobena pokrajina ne šteje manj kot 100.000 in ne več kot 300.000 prebivalcev." Ker iz predloga ni bilo razvidno, kaj točno naj bi pomenilo, da bo v Pomursko pokrajino vključena Prlekija, smo dodatno povprašali na SOS.

Vzhodno Štajerska pokrajina bi zajemala (skoraj) celotno Prlekijo
Kje so meje Prlekije?
Predlagano oblikovanje desetih pokrajin, v Pomurski pokrajini tudi (del) Prlekije

Od tam so nam odgovorili, "da je pripomba dana na posvetu o pokrajinski zakonodaji bila upoštevana tako, da po zdajšnjem predlogu pokrajinske zakonodaje Pomurska pokrajina obsega meje trenutne Pomurske statistične regije." S tem se je potrdila naša domneva, da ne gre za celotno Prlekijo, ampak le ljutomerski konec. Ormoški konec, ki je prav tako del Prlekije, pa po tem predlogu tako spada v drugo pokrajino. S tem je Prlekija spet "razklana" na pol.

Po prvotnem predlogu bi Vzhodno Štajerska pokrajina zajemala večji del Prlekije, ki bi tako bila v eni pokrajini, po trenutnem predlogu pa se dve največji prleški središči, Ljutomer in Ormož, ponovno ločita in bi bili vsaka v svoji pokrajini. S tem predlogom tako Pomurska pokrajina sovpada z mejami Pomurske statistične regije, ki zajema celotno Prekmurje ter del Prlekije oz. Slovenskih goric. S tem bi se Prlekija spet delila in sčasoma verjetno še bolj izgubljala na svoji identiteti, kot se to že dogaja v zadnjih desetletjih z deljenjem na Pomurje in Podravje. Z ustanovitvijo pokrajin bi to bilo verjetno še bolj drastično.

Prlekija
Okvirne meje Prlekije, kot so jih "zakoličili" lingvisti