Bi ob uvedbi pokrajin, prišlo do sprememb tudi pri registracijskih oznakah na vozilih?

Ljutomer trenutno uporablja registracijsko oznako MS. Če bi Ljutomer spadal v Vzhodno Štajersko pokrajino, bi sedež pokrajine bil na Ptuju, ki pa uporablja registracijsko oznako MB.

Prlekija-on.net, sreda, 9. oktober 2019 ob 18:321
Ljutomer uporablja registracijsko oznako MS

Ljutomer uporablja registracijsko oznako MS

Po zadnjem predlogu glede ureditve pokrajin v Sloveniji, ki naj bi jih bilo enajst, se pojavljajo tudi vprašanja (poleg številnih drugih), ali bomo, če bo obveljala ureditev predloga pokrajin, zamenjali tudi oznake na registrskih tablicah? Trenutno v občini Ljutomer uporabljamo registracijsko oznako MS, po predlogu pokrajin pa bi občina Ljutomer spadala v Vzhodno Štajersko pokrajino in bi sedež pokrajine bil na Ptuju, ki pa uporablja registracijsko oznako MB.

Pokrajin bi bilo enajst, kar utemeljujejo z enajstimi mestnimi občinami kot urbanimi centri, prav toliko je v Sloveniji tudi registracijskih območij, a se te seveda po območju ne ujemajo po trenutnem predlogu pokrajin. Izmed enajst mestnih občin jih ima devet lastno registrsko oznako, nimata je le Ptuj in Velenje, imata pa jo Krško in Postojna, ki nista mestni občini. Registrska območja in oznake zajemajo več upravnih enot in so naslednja: Celje (CE), Koper (KP), Kranj (KR), Krško (KK), Ljubljana (LJ), Maribor (MB), Murska Sobota (MS), Nova Gorica (GO), Novo mesto (NM), Postojna (PO) in Slovenj Gradec (SG).

Registrske oznake
Registracijske oznake v Sloveniji, vir: Wikipedia

Oznako MS imajo območja občin v upravnih enotah Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota, oznako MB pa območja občin v upravnih enotah Lenart, Maribor, Ormož, Pesnica, Ptuj, Ruše in Slovenska Bistrica.

Zanimivo vprašanje je po poročanju Štajerskega tednika izpostavila tudi ptujska mestna svetnica Sergeja Puppis Freebairn in sicer: Zakaj Ptuj nima lastne oznake na registrskih tablicah na vozilih? "Ptuj naj se aktivno angažira, da bi pridobili lastne registrske tablice. Postojna jih denimo ima, Ptuj ne. Če stremimo k temu, da bo Ptuj regijsko središče in ne le provinca Maribora, je to eden izmed temeljnih pogojev," je poudarila Puppis Freebairnova.

Naročimo oz. izberemo lahko registrske tablice s katerimkoli registracijskim območjem

Glede tega, ali bi se v primeru ustanovitve pokrajin, kakorkoli spremenila ali prilagodila tudi registracijska območja in ali se teh območij v nobenem primeru ne bi spreminjalo in bi ostale enake, kot so sedaj, smo povprašali na Ministrstvo za infrastrukturo, ki s tem upravlja. Tam so nam pojasnili:

"Drugi odstavek 35. člena Zakona o motornih vozilih (ZMV-1) (Uradni list RS, št. 75/17) določa:
»(2) Registracijska območja so zaokrožena območja več upravnih enot.«.

To pomeni, da so registracijska območja skladno z ZMV-1 vezana na območja upravnih enot, območja upravnih enot pa določi vlada z uredbo.

2. točka prvega odstavka 26. člena ZMV-1 določa, da registracijska območja in njihove oznake predpiše minister. Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 48/11, 4/13, 20/14, 31/14, 64/14, 53/16, 9/17 in 75/17 - ZMV-1; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik), ki ga je ZMV-1 razveljavil, a se še vedno uporablja, pa v 29. členu določa:
»(1) V Republiki Sloveniji so naslednja registracijska območja:
1. Celje: za območje upravnih enot Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec;
2. Koper: za območje upravnih enot Izola, Koper, Piran, Sežana in Ilirska Bistrica;
3. Kranj: za območje upravnih enot Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič;
4. Krško: za območje upravnih enot Brežice, Krško in Sevnica;
5. Ljubljana: za območje upravnih enot Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kamnik, Kočevje, Litija, Ljubljana, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje ob Savi in Cerknica;
6. Maribor: za območje upravnih enot Lenart, Maribor, Ormož, Pesnica, Ptuj, Ruše in Slovenska Bistrica;
7. Murska Sobota: za območje upravnih enot Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota;
8. Nova Gorica: za območje upravnih enot Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin;
9. Novo mesto: za območje upravnih enot Črnomelj, Metlika, Novo mesto in Trebnje;
10. Postojna: za območje upravne enote Postojna;
11. Slovenj Gradec: za območje upravnih enot Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec.
(2) Oznake registracijskih območij, ki se uporabljajo na registrskih in preskusnih tablicah, so navedene v seznamu oznak registracijskih območij v Prilogi IV tega pravilnika.«.

Priloga IV Pravilnika določa:
Seznam oznak registracijskih območij

Seznam oznak registracijskih območij
1. CeljeCE
2. KoperKP
3. KranjKR
4. KrškoKK
5. LjubljanaLJ
6. MariborMB
7. Murska SobotaMS
8. Nova GoricaGO
9. Novo mestoNM
10. PostojnaPO
11. Slovenj GradecSG

Pri vsaki registracijski organizaciji je mogoče naročiti oziroma izbrati registrske tablice s katerimkoli registracijskim območjem, v primeru preselitve lastnika vozila iz območja ene upravne enote v drugo pa tudi ni potrebno zamenjati registrskih tablic.

Trenutno je tudi v pripravi nov Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil, ki bo temeljil na ZMV-1.

Naj še dodamo, da je Ministrstvo za infrastrukturo področje registracije motornih vozil v letu 2011 prevzelo od Ministrstva za notranje zadeve, pri čemer obstoječega stanja v zvezi z registracijskimi območji pri tem ni spreminjalo, razlogi za razdelitev registracijskih območij pa nam niso znani," so še pojasnili.

 

Pokrajine
Pokrajine, vir: Osnutek Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/ (12. avgust 2019), Drobne, 2019


Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.