Pri Svetem Juriju ob Ščavnici so namenu predali parkirišče pri osnovni šoli, plato in dovozno cesto

Okrog sto petdeset tisoč evrov je bilo vloženih za zagotovitev večje varnosti učencev, delavcev šole, staršev in ostalih uporabnikov

Branko Košti, ponedeljek, 21. oktober 2019 ob 18:19
Uradna predaja parkirišča, platoja in dovozne ceste

Uradna predaja parkirišča, platoja in dovozne ceste

Pri osnovni šoli v Sv. Juriju ob Ščavnici so v soboto, 19. oktobra, slovesno predali namenu na novo urejeno okolico šole s posodobljeno prometno ureditvijo, ki bistveno izboljšuje varen prihod v šolo in odhod domov učencem, delavcem šole, staršem in vsem ostalim naključnim obiskovalcem.

Rudi Sever, projektant in tudi izvajalec nadzora, je načrtoval obnovo obstoječega platoja pred osnovno šolo, na katerem je vzpostavljen nov režim dovoza in odvoza šolskih avtobusov, urejeni pločniki in tudi nadstrešnica. V okviru projekta je, na javnem razpisu izbran najcenejši izvajalec, podjetje Komunala Slovenske gorice iz Lenarta, rekonstruiral še dovozno cesto do šolskega parkirišča v dolžini dobrih sto metrov, obnovil obstoječa parkirišča, pridobljenih pa je bilo še dvajset novih parkirnih mest. Skupna vrednost projekta je okrog sto petdeset tisoč evrov, od tega bo skoraj dve tretjini, blizu sto tisoč evrov, sofinancirala država.

Na otvoritvi, kateri so prisostvovali številni občani, predstavniki lokalne skupnosti, UE Gornja Radgona, PP Gornja Radgona, izvajalca Komunala Slovenske gorice ter projektant in nadzornik Rudi Sever, je prvi spregovoril župan Občine Sv. Jurij Anton Slana, kateri se je vrnil daleč nazaj, v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko si je že takratna KS Videm prizadevala za ureditev okolice šole. Od ustanovitve samostojne Občine Sv. Jurij, do danes, leta 2019, je bilo potrebnih še kar šest mandatov za to. »Pošteno povedano, bilo me je pošteno sram v prejšnjih treh mandatih, da okolica šole ni bila urejena«, je povedal župan in se v imenu vseh, do sedaj odgovornih za takšno stanje, opravičil učencem, zaposlenim v šoli in vrtcu, svetom staršev in svetom šole, dosedanjim ravnateljem in staršem. »V popolnosti se je zamenjala vsa dotrajana kanalizacijska infrastruktura, uredilo ustrezno odvodnjavanje okrog šole in telovadnice«, je nekatere, po zaključku del manj vidne podrobnosti investicije pojasnil župan in ob tem navedel, da so imeli pri tem projektu več sreč: s projektantom in nadzorom, z izvajalci in tudi z vremenom, kar je pripomoglo k zaključku glavnine del v času poletnih počitnic.

Ravnatelj šole Marko Kraner je izpostavil rekonstrukcijo regionalne ceste skozi Sveti Jurij, ki je prinesla tudi ureditev pločnikov in kolesarskih poti in s tem varnejši prihod v šolo. Novo urejeni plato s posodobljeno prometno ureditvijo je še dodana vrednost k prometni varnosti otrok in vseh uporabnikov območja šole. Predstavil je številne akcije in projekte, ki jih s ciljem usposabljanja in ozaveščanja o varnosti v prometu izvajajo z učenci, samostojno ali v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in PP Gornja Radgona.

S prerezom traku so pomembno pridobitev simbolično predali v uporabo župan Anton Slana, predsednica Sveta zavoda OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici Mateja Krajnc, ravnatelj Marko Kraner, ter učenec in učenka OŠ Petja Hajdinjak in Neža Embreuš.

V kulturnem programu so nastopili učenci osnovne šole in Pihalna godba Sv. Jurij.

Slovesnost se je zaključila z blagoslovom nove pridobitve, ki ga je opravil župnik Boštjan Ošlaj.