Zaposleni ZD Ljutomer aktivno skrbijo tudi za lastno zdravje na delovnem mestu

V Zdravstvenem domu Ljutomer so ustanovili delovno skupino za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki jo sestavljajo predstavniki vseh enot zavoda

Prlekija-on.net, petek, 25. oktober 2019 ob 07:52
'Aktivni zaposleni v ZD Ljutomer

'Aktivni zaposleni v ZD Ljutomer

Zaposleni Zdravstvenega doma Ljutomer se zavedamo, kako pomembna je skrb za lastno zdravje tako doma, kakor tudi na delovnem mestu, saj le zdravi zdravstveni delavci lahko nudimo kakovostno in popolno oskrbo vsem našim varovancem, kar je naše osnovno poslanstvo. Promocija zdravja na delovnem mestu je, oziroma če še ni, bi morala postati del politike delovne organizacije in vsi zaposleni morajo imeti možnost aktivnega sodelovanja pri promociji zdravja na delovnem mestu, zato je potrebno z analizo stanja (npr. z anketo, pogovori) ugotoviti tudi želje in potrebe zaposlenih.

Kot narekuje zakon, je delodajalec dolžan v skladu s 6. členom in 1. odstavkom 32. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu ter zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja njenega izvajanja. Omenjeni zakon prepoznava promocijo zdravja na delovnem mestu kot sistematične ciljane aktivnosti in ukrepe, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega ter duševnega zdravja delavcev (9. točka 3. člena). Na podlagi tega zakona je Ministrstvo za zdravje izdalo Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu (2015), ki opredeljujejo le temeljna načela za načrtovanje promocije zdravja na delovnem mestu. Pripravljene so predvsem kot pomoč in podpora pri izvajanju tovrstnih programov.
Promocijo zdravja na delovnem mestu opredeljujemo kot skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu.

To dosežemo s kombinacijo naslednjih ukrepov: izboljšanje organizacije dela in delovnega okolja, spodbujanje zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja, posledično imamo zdrave in zadovoljne zaposlene, s čimer spodbujamo tudi osebnostni razvoj in omogočamo izbiro zdravega načina življenja na delovnem mestu.

Vse te dejavnosti prinesejo delovni organizaciji koristi, kot so: manjša delovna invalidnost, boljše telesno in duševno zdravje ter počutje zaposlenih, preventiva mišično-skeletnih zapletov, boljše obvladovanje stresa na delovnem mestu, večja motivacija zaposlenih za delo, manjša fluktuacija delovne sile, več inovacij, povečana učinkovitost in kakovostno delo zaposlenih, večji ugled podjetja, večje zadovoljstvo zaposlenih in pacientov.

Tako smo v Zdravstvenem domu Ljutomer ustanovili delovno skupino za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki jo sestavljajo predstavniki vseh enot zavoda.

Že dve leti imajo zaposleni na voljo obiskovanje fitnesa in ostalih telesnih aktivnosti v dvorani ŠIC Ljutomer. Ker smo 15. oktobra obeleževali Dan hoje smo v petek izvedli pohod iz Bunčanov do ribnika, nakar je sledila še odbojka in druženje (nekaj slikovnih utrinkov). V letošnjem letu načrtujemo še delavnico zdrave prehrane na delovnem mestu za zaposlene.

Moto zaposlenih Zdravstvenega doma Ljutomer je: »Če želimo pomagati našim varovancem pri ohranjanju in krepitvi zdravja, moramo v prvi vrsti skrbeti za svoje zdravje

Zapisala: Renata Škrget, mag. zdr. soc. manag.Več v Kultura in izobraževanje