Policisti bodo poostreno preverjali psihofizično stanje voznikov

Na območju PP Ormož je delež alkoholiziranih povzročiteljev zelo visok in znaša 17,7 %, kar je največ na območju PU Maribor, zato bodo temu področju namenili veliko pozornosti

Prlekija-on.net, torek, 5. november 2019 ob 11:08
Povprečna stopnja alkoholiziranosti je znašala 1,51 g alkohola na kg krvi

Povprečna stopnja alkoholiziranosti je znašala 1,51 g alkohola na kg krvi

Od 4. do 10. novembra poteka poostren nadzor cestnega prometa s poudarkom na ugotavljanju psihofizičnega stanja voznikov (vožnja pod vplivom alkohola). Temeljna cilja nadzorstvenih aktivnosti sta zmanjšanje deleža povzročiteljev prometnih nesreč, ki so pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi ter zmanjšanje števila prometnih nesreč, pri katerih je kot sekundarni dejavnik prisoten alkohol, prepovedane droge ali druge psihoaktivne snovi.

Ocena prometno varnostnih razmer

Na območju PU Maribor se je v obdobju od 1. 1. do 15. 10. 2019 zgodilo 2.751 (2.940) ali 6 % manj prometnih nesreč, od tega 8 (14) prometnih nesreč s smrtnim izidom. Poleg teh se je zgodilo tudi 74 (63) ali 18 % več prometnih nesreč s hudo telesno poškodovanimi, 764 (809) ali 6 % manj z lahko telesno poškodovanimi in 1.905 (2.054) ali 7 % manj z materialno škodo. V prometnih nesrečah je 8 (16) udeležencev umrlo, 77 (67) ali 15 % več je bilo hudo in 1.005 (1.097) ali 8 % manj lahko telesno poškodovanih.

Povprečna stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev prometnih nesreč je znašala 1,51 g alkohola na kg krvi

Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč se je na območju PU Maribor povečal v primerjavi s preteklim letom, in je znašal 8,8 % (8,5 %). Največji je bil delež alkoholiziranih povzročiteljev pri prometnih nesrečah s smrtnim izidom, pri katerih je znašal 50,0 % (47,1 %), pri prometnih nesrečah s hudimi telesnimi poškodbami pa je znašal 21,9 % (17,8 %). Največ povzročiteljev je bilo pod vplivom alkohola pri prometnih nesrečah, ki so se zgodile zaradi neprilagojene hitrosti [18,2 % (15,7 %)] in nepravilne strani/smeri vožnje [15,5 % (15,7 %)]. Povprečna stopnja alkoholiziranosti je znašala 1,51 (1,50) g alkohola na kg krvi. Alkohol je še vedno ključni sekundarni vzrok prometnih nesreč na območju PU Maribor.

Problematika psihofizičnega stanja voznikov v cestnem prometu najbolj izstopa ob koncu tedna, predvsem ob petkih in sobotah (še posebej v nočnem času). Posebej izstopajoče je glede na večletne izkušnje obdobje ob koncu leta (november, december), ko je večje število praznovanj, na katerih se pogosto uživajo alkoholne pijače.

Na območju PP Ormož je delež alkoholiziranih povzročiteljev zelo visok

V času izvajanja akcije bodo policisti PP Ormož med rednim delom zagotovili intenziviranje aktivnosti na področju ugotavljanja psihofizičnega stanja voznikov, predvsem pa bodo policisti v tem obdobju:

  • poostreno preverjali psihofizično stanje voznikov in odredili preizkus alkoholiziranosti vsem kontroliranim voznikom v cestnem prometu;
  • v vseh primerih, ko bo obstajal sum, da voznik vozi vozilo pod vplivom prepovedanih drog, bo izveden predpisan postopek za prepoznavo teh simptomov in na podlagi tega odrejen strokovni pregled;
  • posebej pozorni bodo policisti na kršitelje, ki prekoračujejo hitrost vožnje, vozijo po nepravilni strani oziroma v nepravilni smeri vožnje ali ne upoštevajo pravil o prednosti;

Na območju PP Ormož je delež alkoholiziranih povzročiteljev zelo visok in znaša 17,7 %, kar je največ na območju PU Maribor, zato bodo temu področju namenili veliko pozornosti.