Občina Ljutomer v Združenju občin Slovenije

Občina Ljutomer odslej tudi v Združenju občin Slovenije (ZOS)

Dejan Razlag, sreda, 29. december 2010 ob 22:143
Mateja Eržen

Mateja Eržen

Na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Ljutomer, v torek, 21. decembra, je Mateja Eržen, svetovalka Združenja občin Slovenije Občinskim svetnikom predstavila program omenjenega združenja, nakar so soglasno potrdili sklep o včlanitvi Občine Ljutomer v Združenje občin Slovenije (ZOS). Občina Ljutomer tako s 1. 1. 2011 pristopa v Združenje občin Slovenije.

Občine članice so dolžne plačati članarino, ki je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela. Fiksni del, ki znaša 622,45 evra, je potrebno plačati do konca marca, variabilni del pa najkasneje do konca junija. Variabilni del je odvisen od števila prebivalcev in znaša 0,055 evra oz. 0,088 evra na prebivalca. Pri občinah, ki imajo več kot 30.000 prebivalcev se upošteva 0,055 evra, pri ostalih pa 0,088 evra. Ob upoštevanju števila prebivalcev (12.275) Občine Ljutomer, torej članarina po tem kriteriju znaša 1.080,20 evra, kar skupaj s fiksnim delom znaša 1.702,65 evra. V letu včlanitve pa je občina oproščena plačila članarine, torej v letu 2011 ne bo plačala nič. Občina Ljutomer je že vključena v Skupnost občin Slovenije, članarina v navedenem združenju pa je za leto 2010 znašala 1.576,28 evra.

ZOS je bilo ustanovljeno zaradi porasta števila občin in neustreznega sistema financiranja. Nove občine so bile praviloma brez vsakršne upravne infrastrukture in niso imele zagotovljenih lastnih prihodkov. To je vodilo do velikih težav, ki jih vlada RS kljub napredku reforme lokalne samouprave še vedno ni uspela zadovoljivo rešiti. Trenutno je v združenje vključenih 138 občin.

Občine članice ZOS so upravičene, da njihovi predstavniki volijo organe združenja. Prav tako velja, da so njihovi predstavniki izvoljeni v organe združenja. Organi združenja so skupščina, regijski svet, predsedstvo, izvršilni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče. Združenje se vse od ustanovitve odločno zavzema za izboljšanje položaja slovenskih občin. Uspeh je bil zagotovljen izključno zaradi skupnega nastopa občin v vseh bistvenih vprašanjih, ki tako ali drugače zadevajo področje lokalne samouprave.