Pričeli z odvozom 19 tisoč ton izrabljenih gum in odpadne gume iz gramoznice

Celotna vrednost pogodbe znaša nekaj več kot 4 milijone, rok za izvedbo storitev pa je november 2020

Prlekija-on.net, petek, 8. november 2019 ob 15:33
Gre za prevzem, prevoz in predelavo 18.000 ton celih in zmletih izrabljenih gum ter 1.000 ton odpadne gume

Gre za prevzem, prevoz in predelavo 18.000 ton celih in zmletih izrabljenih gum ter 1.000 ton odpadne gume

Surovina, družba za predelavo odpadkov d. o. o., ki je bila po odločitvi Državne revizijske komisije za oddajo javnih naročil izbrana za 'prevzem, prevoz in predelavo izrabljenih gum' iz gramozne jame na Dravskem polju, je v začetku novembra začela z deli.

Gre za prevzem, prevoz in predelavo 18.000 ton celih in zmletih izrabljenih gum ter 1.000 ton odpadne gume iz postopka vulkanizacije, ki se nahajajo na območju nekdanje gramozne jame, v bližini Lovrenca na Dravskem polju. Gume so večinoma prekrite s prodom - gramozom. Med navedene gume so pomešani tudi drugi odpadki (npr. ostanki od obdelave mešanih komunalnih odpadkov, ostanki od obdelave izrabljenih motornih vozil, ...).

Izvajalec mora izrabljene gume in odpadne gume iz postopka vulkanizacije odstraniti iz gramoznice, odpeljati in oddati v obrat, kjer odpadke reciklirajo do proizvodov, ki prenehajo biti odpadek, ali uporabijo kot gorivo ali za drugo pridobivanje energije.

Celotna vrednost pogodbe prevzem, prevoz in predelavo 19.000 ton gum iz gramoznice znaša nekaj več kot 4 milijone. Rok za izvedbo storitev je november 2020.

Do sedaj je bilo od leta 2016 iz gramozne jame v Lovrencu na Pohorju odpeljanih 36.000 ton izrabljenih gum. Izrabljene gume so bile oddane izvajalcem obdelave odpadkov iz Hrvaške, Slovenije, Madžarske, v manjši meri pa tudi Slovaške ter Bosne in Hercegovine. Država je za to plačala dobre 3 milijone evrov.

Z odstranitvijo odpadnih, odloženih, izrabljenih gum iz gramozne jame v Lovrencu na Dravskem polju Slovenija izvršuje ukrepe, ki so potrebni za dokončno sanacijo gramoznice oziroma izvršitev ugotovitvene sodbe Sodišča EU z dne 6. 4. 2017, s katero je ugotovilo obstoj kršitve v zvezi z neustreznim skladiščenjem in odlaganjem velike količine izrabljenih gum, delno mešanih z drugimi odpadki, v gramozni jami na ozemlju občine Lovrenc na Dravskem polju.