Ko sosedu ne boste smeli več pomagati pri gradnji hiše

Vlada zaostruje kazni za delo na črno

Prlekija-on.net, četrtek, 30. december 2010 ob 16:174
Pri gradnji hiše boste morali paziti, kdo vam bo pomagal

Pri gradnji hiše boste morali paziti, kdo vam bo pomagal

Vlada v želji po omejitvi dela na črno napoveduje številne spremembe, sprejela je zakona, ki uvajata nove kazni za delodajalce in posameznike ter viša globe. Odslej bo potrebno tudi bolj paziti pri sosedski pomoči. Delodajalci, ki zaposlujejo na črno, bodo morali v treh dneh po ugotovitvi kršitve tem osebam izročiti pogodbo za nedoločen čas in poravnati vse obveznosti, ki jih prinaša delovno razmerje, za tri mesece pred ugotovljeno kršitvijo.

Sosedska pomoč bo prepovedana, kadar bo delo vezano na dejavnosti pravne osebe ali samozaposlene osebe ter v primeru opravljanja dela na nepremičninah in premičninah, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti. "Če je nekdo profesionalno v nekem poslu in bi iz naslova te dejavnosti vršil sosedsko pomoč, to ne bo dovoljeno." je dejal minister za delo, družino in socialne zadeve, Ivan Svetlik. V praksi to pomeni, če je vaš sosed gradbinec, vam ne bo smel zastonj pomagati pri gradnji hiše.

Glede nadzora sosedske pomoči je minister sicer priznal, da bo nadzor težak, zaradi nemogočega vstopanja v zasebne prostore. Inšpektor bo lahko zasegel tudi predmete, s katerimi je bilo opravljeno delo na črno, in odvzeti bo mogoče tudi premoženjsko korist, ki je nastala iz dela na črno je med drugim napovedal minister. Področje nadzora nad zaposlovanjem dela na črno za posameznike bo v celoti prevzela carinska uprava.

Delo v lastni režiji bo omejeno na nepremičnine v lasti ali najemu. "Na drugih nepremičninah tega dela ne moremo opravljati." je opozoril Svetlik. Osebno dopolnilno delo bo omejeno na letne dohodke v višini 6.000 evrov, pri čemer se ne bo smelo opravljati pri pravnih osebah ali samozaposlenih osebah. Kratkotrajno delo pa bo omejeno na 40 ur za posameznega delodajalca.

Predlagane so tudi višje globe, ki bi za pravno osebo znašale do 15.000 evrov, za samostojnega podjetnika do 12.000 evrov, za posameznika pa do 2.000 evrov. Sankcija za posameznika, ki je zaposlen na črno, naj bi bila po tem prvem predlogu 1.000 evrov, za študenta, ki dela brez napotnice pa 500 evrov.

Svetlik je ob tem tudi dejal, da jim nikjer po svetu ni uspelo sive ekonomije povsem izkoreniniti. "Če bi jo nam uspelo omejiti za približno tretjino, bi to pomenilo kar znaten prihodek za vse javne blagajne." je še dodal.