Se bodo župan Anton Slana in svetniška skupina NAPREJ uspeli poenotiti okrog izgradnje vrtca Sonček?

V torek, 26. novembra, je sklicana 9. redna seja Občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Branko Košti, ponedeljek, 25. november 2019 ob 17:05
V torek, 26. novembra, je sklicana 9. redna seja Občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

V torek, 26. novembra, je sklicana 9. redna seja Občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Za sredo, 26. novembra, je župan Občine Sv. Jurij ob Ščavnici Anton Slana, sklical 9. redno sejo Občinskega sveta, za katero kot 10. točko dnevnega reda predlaga »Obravnavo in sprejem osnutka Odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2020«. Iz osnutka Odloka je razvidna načrtovana izgradnja vrtca, za katero se že od prevzema mandata zavzema župan Slana, to je izgradnja vrtca pod obstoječim vrtcem (na prostoru, med domačini poznanem kot »Vukovar«), ki bi zagotovil pet novih igralnic in potrebne spremljajoče objekte. Predlagana varianta je še v fazi idejne zasnove in zahteva pridobitev gradbene dokumentacije.

Pričakovano so se odzvali člani svetniške skupine NAPREJ, ki s šestimi svetniki predstavlja večino v enajst članskem OS. Zahtevajo izgradnjo vrtca po projektu, sprejetem v mandatu prejšnjega OŠ in župana Mirka Petroviča, za katerega je bilo že leta 2016 izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje. Glede na prostorsko stisko v osnovni šoli, katere prostore sedaj zasedata dva oddelka vrtca, pa predlagajo začetek postopka za dopolnitev že obstoječega gradbenega dovoljenja v smislu dograditve ali nadgradnje dveh oddelkov vrtca.

Na nas so se obrnili s sledečim dopisom:

»Svetniška skupina NAPREJ je 6.11.2019 že petič zapovrstjo vložila predlog z isto vsebino za uvrstitev točke na dnevni red seje Občinskega sveta. Danes 20.11. smo prejeli gradivo za sejo OS za dan 26.11.2019 z dnevnim redom brez predlagane točke.

Člani svetniške skupine bomo na sami seji predlagali razširitev dnevnega reda tako, da se predlagana točka uvrsti na dnevni red kot 10. točka, saj želimo v razpravi doseči, da se Vrtec začne čim prej graditi pa čeprav z enoletno zamudo, saj so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji za začetek gradnje.

Če naša zahteva po uvrstitvi na dnevni red seje ne bo uslišana, bomo člani naše skupine odreagirali tako kot je navedeno v obrazložitvah na vlogi katero najdete v priponki.

Želimo si tudi, da bi mediji pri objavah dogajanj v jürjovški občini našli prostor za vrstico ali dve kjer bi objavili tudi našo resnico, ki temelji na dejstvih in dokazih«.

Na našem portalu redno spremljamo seje OS Občine Sv. Jurij in objavljamo tudi videoposnetke sej, zato tisti, ki nas redno berete, poznate »sago« o novem vrtcu pri Sv. Juriju, ki se vleče že od nastopa mandata župana Antona Slane. Se pa nekatere stvari dogajajo skrito očem javnosti. Svetniki svetniške skupine NAPREJ so namreč po štirih neuspešnih poskusih uvrstitve predlaganih točk na dnevni red seje, na Službo za lokalno samoupravo naslovili vprašanje, kako rešiti nastalo situacijo, saj župan njihovih predlogov ne uvrsti na dnevni red ali pa jih priredi po svoje. Občinsko upravo pa so obvestili, da do prejetja odgovora s strani Službe za lokalno samoupravo ne bodo sodelovali pri delu OS. Kljub temu so sodelovali na 3. izredni seji, ki jo je sklical župan, saj so se zavedali nujnosti potrditve rebalansa proračuna za leto 2019.

V odgovoru Službe za lokalno samoupravo so, med drugim zapisali: »Navedeno področje dela in postopkov je urejeno v poslovniku in statutu občine, zato se glede tega ne moremo opredeljevati, saj bi to pomenilo poseg v avtonomno delovanje občine in njenih organov, ki morajo delati vsebinsko in odločati v skladu z veljavno zakonodajo.
Glede na opisano stanje, pa si dovolimo opozoriti, da bi verjetno odlaganje prepotrebnih odločitev, lahko vodilo v poslabšanje na več področjih, ki pomembno vplivajo na kakovost življenja vaših občank in občanov, kot tudi nadaljnji razvoj. V navedenem smislu smo prepričani, da so organi občine sposobni najti ustrezno rešitev, kar je tudi njihova skupna primarna naloga
«.

Takšen odgovor seveda ne nakazuje nobene rešitve, pravzaprav samo »vrača žogico« na stran občinskega sveta. Za komentar odgovora in našega mnenja o »vračanju žogice« smo povprašali predstavnika svetniške skupine NAPREJ Mirka Ljubeca, ki pravi: »Odgovor je jasen, je enak kot sem ga jaz že nekajkrat letos tolmačil in citiral iz Statuta in Poslovnika občinskega sveta na sejah OS. Odgovor na tvoje prejšnje mnenje, ja žogica je vrnjena samo, da se odbija v županov gol. Mi kot svetniška skupina in vsak svetnik posamezno brezpogojno upoštevamo Zakon o lokalni samoupravi ZLS in Zakon o javni upravi ZJU, kakor tudi Statut občine in Poslovnik občinskega sveta. Ni nam se težko pogajati in dogovarjati, ko imaš pa že v kali vse zatrto in onemogočeno to pa presega že vse meje in treba je dokazati kdo ima prav

Ivan Fras, prav tako iz svetniške NAPREJ, pa pravi: »Vsi vemo, da moramo delati po statutu in poslovniku ter ZLS. Slana pa dobro ve, da ga ne moremo sodno preganjati

Ob vsem tem se poraja vprašanje, ali se bo tudi 9. seja OS Občine Sv. Jurij končala, preden se bo pričela, kot se je v tem mandatu že dogajalo?

Priloge:
Predlog za uvrstitev točke dnevnega reda na sojo OS
Odgovor Službe za lokalno samoupravoKomentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Politika