Izdali Končno poročilo o preverjanju izvajanja 2. faze projekta SRIPT

Poročilo ugotavlja nepravilnosti Turistično gostinske zbornice Slovenije (TGZS) pri izvajanju projekta

Prlekija-on.net, petek, 29. november 2019 ob 13:20
Zaznano je bilo dvojno uveljavljanje stroškov ter nepravilnosti na področju najemanja in izplačil zunanjim izvajalcem

Zaznano je bilo dvojno uveljavljanje stroškov ter nepravilnosti na področju najemanja in izplačil zunanjim izvajalcem

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je izdalo Končno poročilo o preverjanju izvajanja 2. faze projekta SRIPT. Poročilo ugotavlja nepravilnosti Turistično gostinske zbornice Slovenije (TGZS) pri izvajanju projekta.

MGRT je v letošnjem letu, ob prejemu dokumentacije 3. zahtevka za izplačilo Turistično gostinski zbornici Slovenije, v okviru 2. faze projekta SRIPT, zaznalo sum nepravilnosti pri izvajanju projekta. V okviru izvedene kontrole je bilo zaznano dvojno uveljavljanje stroškov ter nepravilnosti na področju najemanja in izplačil zunanjim izvajalcem, kjer TGZS ni uspela izkazati revizijske sledi. Obstaja tudi sum, da so bili nekateri dokumenti v zadevi ponarejeni oziroma da niso pristni.

Nadzor s strani MGRT je bil skladno s poslovno prakso izveden na vzorcu izplačil. Zaradi teže ugotovljenih nepravilnosti bo MGRT v nadaljnjem postopku preverilo vsak do sedaj uveljavljani račun TGZS, torej celotno 2. fazo projekta SRIPT. Na ta način bo MGRT določilo višino glavnice, ki jo bo morala TGZS, skupaj z zamudnimi obrestmi, vrniti MGRT. Ta postopek, v katerem bo znana višina dolžnih vračil, bo zaključen najkasneje v roku 3 mesecev.

MGRT navkljub ugotovljenim nepravilnostim na TGZS pri izvajanju projekta SRIPT podpira nadaljnji razvoj trajnostnega turizma, ki je za Slovenijo strateškega pomena in predstavlja močno komparativno prednost ter razvojno nišo Slovenije. Pri tem pa je ključnega pomena, da se nepravilnosti odpravijo in se nemudoma zagotovi skladnost izvajanja projekta z nacionalno in EU zakonodajo ter pogodbo o financiranju SRIPT.Več v Slovenija