Konferenca o participacijo otrok: »Državljani prihodnosti«

Glavni akterji Konference so bili otroci od 13. do 17.leta, ki so imeli priložnost v razpravi z odločevalci predstaviti svoja mnenja

Prlekija-on.net, ponedeljek, 2. december 2019 ob 17:49
Konferenca o participacijo otrok

Konferenca o participacijo otrok

Zveza prijateljev mladine Slovenije in Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana sta ob jubileju 30. obletnice sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah in 30. obletnice programa Otroški parlamenti, v petek, 27. novembra 2019 v Ljubljani organizirala nacionalno konferenco o participaciji otrok z naslovom Državljani prihodnosti.

Pravica otrok do participacije, ki je ena od prioritetnih otrokovih pravic na ravni EU, je v slovenskem prostoru prepoznana kot pomembna pravica, vendar zgolj na razpravni ravni, ki odločevalcev in ostalih pomembnih deležnikov ne zavezuje h konkretnim ukrepom in spremembam. Normativna ureditev ne omogoča, da bi participacija otrok zaživela tudi v praksi.

Participacija otrok ni izrecno izpostavljena v nobenem izmed strateških niti zakonodajnih dokumentov. Slovenija nima Nacionalne strategije o participaciji otrok, niti ne veljavnega Programa za otroke, ki bi podrobneje opredelil to področje in aktivnosti države.

Glavni namen Konference je bil povečati zavedanje odločevalcev, da imajo otroci pravico sodelovanja pri oblikovanju politik na področjih, ki jih zadevajo, dati otrokom možnost, da odločevalcem v živo povedo svoje mnenje ter zavezati odločevalce k sprejetju Nacionalne strategije o participaciji otrok, ki jo bodo nadalje tudi izvajali in upoštevali.

Glavni akterji Konference so bili otroci od 13. do 17.leta, ki so imeli priložnost v razpravi z odločevalci predstaviti svoja mnenja. Udeležbo so omogočili tudi otrokom s posebnimi potrebami oz. z manj priložnosti, za kar je poskrbela Mestna zveza prijateljev mladine Slovenije. Vabljeni so bili številni strokovnjaki, ki se ukvarjajo s področjem otrokovih pravic, učitelji, ravnatelji, druge nevladne organizacije, zainteresirana javnost in mediji.

V programu so se posvetili zgodovini razvoja otrokovih pravic in sprejetju Konvencije o otrokovih pravicah, še posebej so izpostavili pravico otrok do participacije (12. člen KOP: Izražanje mnenja: Pravica otroka, da izrazi lastno mnenje in da se to upošteva.) ter podali informacijo o tem, kakšno je trenutno stanje v procesu priprave Nacionalne strategije o participaciji otrok. Dobre izkušnje iz tujine sta predstavili predstavnica organizacije Eurochild in predstavnica bolgarske Nacionalne mreže za otroke.

Konferenci sta se pridružila in mladim prisluhnila tudi minister za izobraževanja, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo ter ministrica za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer. Mladi so imeli za dr. Pikala tudi precej vprašanj.

Sklepno dejanje dogodka pa je bil podpis pisma o nameri za pripravo Nacionalne strategije za participacijo otrok h kateremu sta pristopila tako minister dr. Pikalo kot ministrica mag. Klampfer, predstavnik otrok in ZPMS.

S Konferenco so organizatorji želeli med otroki povečati zavedanje o pravici do (aktivnega) sodelovanja v družbenem in političnem življenju; odločevalce zavezati k temu, da se pri odločitvah, ki zadevajo otroke in mlade, posvetujejo z njimi in ta stališča tudi upoštevajo ter vzpostaviti stalno sodelovanje med odločevalci in otroki v zadevah, ki vplivajo nanje. Z organizacijo dogodka pa želijo v širši javnosti doseči večjo ozaveščenost o otrokovih pravicah nasploh, o otrokovi pravici do participacije in o tem, da so otroci in mladi lahko (kljub temu, da še nimajo volilne pravice) kompetentni sogovorniki in imajo lahko dobre rešitve za izzive. Pripravili in izdali pa bodo tudi priložnostno publikacijo. (povzeto po programu ZPMS)

Tudi predstavniki Pomurja so se udeležili konference:

Nikolaj Novak iz OŠ Franceta Prešerna Črenšovci

Vasja Radonjić iz Osnovne šole 1 Murska Sobota

Eva Stajnko iz OŠ Gornja Radgona

Tian Fras iz OŠ Gornja Radgona ter

Žiga Dunaj iz OŠ Ivana Cankarja Ljutomer.

Učence je spremljala koordinatorica za Otroški parlamenta za Pomurje, ga. Mateja Leskovar Polanič.