Mladinski center Prlekije na terenu pri Mali Nedelji

Martini Zadravec so bila podeljena protokolarna darila za življenjsko delo, krepitev slovenske domoljubnosti in kulturnih vrednot

Branko Košti, sobota, 14. december 2019 ob 19:48
Zaključni dogodek MCP-PC NVO

Zaključni dogodek MCP-PC NVO

Na uradnem zaključnem dogodku MCP-PC NVO, so.p.,posvečenem letu 2019 in novemu letu 2020, so se v gostilni Zadravec pri Mali Nedelji zbrali sodelavci in prostovoljci centra, med njimi občinska svetnika Občine Ljutomer Manja Gospodarič in Ludvik Rudolf st., oba tudi sodelavca-prostovoljca MCP.

Kot se ob zaključku leta spodobi, so pregledali delo v preteklem letu. MCP je v celoti predstavila Alenčica Studnička, posamezne projekte, izvajane v iztekajočem letu pa sta predstavili Katica Cupar in Lili Kovač. Za kulturni del programa sta poskrbela recitatorja Katica Cupar in Ludvik Rudolf.

Programsko projektni vodja MPC Rudi Stegmüler se je zahvalil vsem, posameznikom, lokalnim državnim in EU institucijam, ki so jim pomagali »doseči ne-slutene razsežnosti, tudi na področju vlaganja v človeške vire«. Z veseljem je sporočil, da so uspeli v okviru javnega razpisa in s pomočjo Republike Slovenije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti - Centralne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in Evropskega socialnega sklada, zaposliti vseh pet udeležencev usposabljanja UČNE DELAVNICE na profesionalnem opravilu univerzalnega poklica »mladinska delavka-mladinski delavec v nevladnem sektorju«. Novim kadrom: Nadi Colnarič, Olgi Korpar, Martini Trstenjak, Liljani Kovač in Mariju Farkašu, je čestital in jim zaželel lepo počutje v kolektivu.

Ob zaključku slovesnosti so Manja Gospodarič, Ludvik Rudolf st. in Rudi Stegmüller Martini Zadravec podelili slovensko zastavo in protokolarna darila za življenjsko delo, zasluge za krepitev slovenske domoljubnosti in kulturnih vrednot. Nagrajenka je, vidno vzhičena, še posebej ob recitaciji Ludvika Rudolfa, kateri je njenim prednikom in njej posvetil svojo najnovejšo pesem, potočila kar nekaj solza.Več v Kultura in izobraževanje