Slovesnost ob 90-letnici PGD Ključarovci pri Ormožu

Po uradni svečanosti je bila pogostitev gostov, potem pa se je nadaljevala gasilska veselica z ansamblom Opoj, ki je trajala pozno v noč

Ivan Trunk, torek, 17. december 2019 ob 08:13
90 let PGD Ključarovci pri Ormožu

90 let PGD Ključarovci pri Ormožu

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Ključarovci pri Ormožu je v soboto, 23. novembra, pripravilo slovesno praznovanje ob 90-letnici društva. PGD Ključarovci pri Ormožu je bilo ustanovljeno 24. novembra 1929, ko je bil sklican prvi občni zbor, več si lahko preberete v kroniki. Domače gasilke in gasilci so na slovesnost povabili gasilce PGD iz Gasilske zveze (GZ) Ormož in Sveti Tomaž. Po prihodu gasilk in gasilcev v Ključarovce pri Ormožu so se postrojili v ešalon pred gasilskim domom nato pa so se v gasilski paradi podali v prireditveni šotor. Državno himno je odigrala Pihalna godba glasbene šole Ormož, potem pa je zbrane pozdravil Franc Štuhec predsednik PGD Ključarovci pri Ormožu. Med govorniki so zbrane pozdravili in nagovorili še Dejan Jurkovič predsednik GZ Ormož, Danijel Vrbnjak župan Občine Ormož, Mirko Cvetko župan Občine Sveti Tomaž, Ivan Brumen podpredsednik Krajevne skupnosti Ormož in Albin Belšak poveljnik GZ Sveti Tomaž.

V kulturnem programu so nastopile pevke ženskega pevskega zbora GZ Ormož ter Ben Maj in Julija Gašparič, ki sta zapela in zaigrala nekaj pesmi. Na koncu svečanosti so predsednik, poveljnik in tajnica PGD Ključarovci pri Ormožu podelili vsem zaslužnim diplome in zahvale. Program svečanosti sta vodila Lea Dimitrovski in Aljaž Krabonja.

Po uradni svečanosti je bila pogostitev gostov, potem pa se je nadaljevala gasilska veselica z ansamblom Opoj, ki je trajala pozno v noč.

Kronika PGD Ključarovci pri Ormožu

V prebivalcih Ključarovcev in drugih okoliških vasi je kar nekaj časa tlela želja po ustanovitvi organizirane obrambe pred ognjem. Ta želja se je začela uresničevati leta 1929, ko se je prvič zbral pripravljalni odbor za ustanovitev prostovoljnega gasilskega društva Ključarovci. Zajemal je območje: Spodnjih in Gornjih Ključarovcev, Senika, Runča, Žvaba I in Žvaba II, Dobravščaka, Šardinj, Lunovca, Vičanskega vrha, Sejanec in dela Hranjigovec. Pripravljalni odbor je dobil soglasje županstva, Gasilske župe v Ormožu in Banske uprave v Ljubljani, da se ustanovi društvo. Na jutrišnji dan, pred devetdesetimi leti, 24. novembra 1929 so sklicali ustanovni občni zbor, ki je bil v občinskem uradu Šardinje, v hiši župana Franca Kosija. Ustanovnih članov je bilo 24 in na zboru so sprejeli pravila in izvolili odbor gasilskega društva.

Leta 1930 se je vršil prvi občni zbor društva. Dve leti po ustanovnem občnem zboru, pa so pričeli z intenzivno gradnjo gasilskega doma. Finančna sredstva za gradnjo doma so zbirali po vaseh, z overjenimi polami in veselico s tombolo, ki so jo organizirali v ta namen. Vaščanom je izgradnja gasilskega doma ogromno pomenila in so vanjo vložili veliko truda in dela.

S pomočjo celotnega požarnega okoliša, so v letu 1933 dogradili gasilski dom, ki so ga nadgrajevali in širili po potrebi skozi vsa naslednja leta, saj se je društvo iz leta v leto večalo. Po izgradnji gasilskega doma so največ časa posvetili pridobivanju sredstev za nabavo orodja in opreme, motorne brizgalne ter paradnih srajc. Svoj prvi prapor pa je društvo razvilo leta 1959.

Ker se je društvo iz leta v leto večalo, so na rednem letnem občnem zboru, v letu 1951 začeli razmišljati o povečanju gasilskega doma, ki je bil za potrebe društva že premajhen. Skozi vsa nadaljnja leta se je gasilski dom in prostor pred gasilskim domom še povečeval in nadgrajeval. Po letu 2000 se je pričela izgradnja prizidka orodišča h gasilskemu domu, prav tako pa se je zrušila stara lesena lopa in se postavila nova, ki danes služi kot šank ob prireditvah. Sproti se je urejala notranjost in zunanjost gasilskega doma, od strehe, do fasade in okolice. Leta 2008 pa se je asfaltiralo dvorišče ob gasilskem domu in istega leta je društvo gostilo 37. dan gasilcev, gasilske zveze Ormož, ob enem pa je bila otvoritev prenovljenega gasilskega doma.

V zadnjih desetih letih je naše društvo vlagalo veliko truda v obnovo gasilskega doma. Leta 2009 je naše društvo doseglo prvo mesto za urejenost gasilskih domov na območju Gasilske zveze Ormož in priznanje za najlepše urejen gasilski dom, zgrajen do leta 1930 v celotni Sloveniji. Leta 2011 smo se dogovarjali glede prenove dvorane in prenovo tudi izpeljali. Ko smo uredili dvorano, smo začeli z urejanjem kuhinje, ki služi svojim namenom ob raznih prireditvah. Zaradi pomanjkanja skladiščnega prostora smo se odločili za gradnjo manjšega skladišča. Obnovili smo tudi družabni prostor, ki ga člani društva imenujemo »Šank«. Prenovili smo sanitarije, kurilnico in pisarno v gasilskem domu.

Leta 2016 smo na gasilskem domu na novo prekrili streho, saj je bila stara kritina kar precej dotrajana. Naslednje leto se je pričela obnova fasade na gasilskem domu. Glede na dotrajanost stolov in miz v dvorani smo se morali odločiti, da opremo zamenjamo in obnovimo. Letos smo postavili novo ograjo okrog igrišča, visoko ograjo za goli, ter 6 stebrov, ki razsvetljujejo igrišče.

Vseh teh obnov in nadgraditev gasilskega doma pa ne bi zmogli brez pridnega in požrtvovalnega prostovoljnega dela naših članov in sovaščanov, ki so nesebično pomagali pri obnovi in pri sprotnih popravilih. Prav tako so nam veliko pomagali donatorji in sponzorji, saj z lastnimi sredstvi vsega ne bi uspeli. Vse te nadgradnje so zelo pomembne, je pa še veliko drugih, ki jih danes nismo posebej omenjali, ampak so prav tako pomembne za dobro delovanje društva in urejenost gasilskega doma.

Če pogledamo v zgodovino prevoznih sredstev našega gasilskega društva, vidimo, da so naši predniki, tako kot drugod po državi, za prva prevozna sredstva v gasilstvu uporabljali konjsko vprego in vedra s katerimi so gasili. Že leta 1935 so prostovoljni gasilci iz Ključarovcev kupili prvo motorno brizgalno, ki so jo prevažali na vozovih. To je bila za tiste čase zelo dragocena pridobitev. Leta 1947 ja gasilska četa nabavila manjši avtomobil, ki je bil predelan iz tovornjaka, kasneje so ga zamenjali z večjim prevoznim sredstvom. Leta 1955 smo nabavili avtomobil Chevrolet, 14 let pozneje pa nov avto JEEP in prikolico za brizgalno in cevni material. Avtomobil TAM smo nabavili leta 1989.
V zadnjih desetih letih smo bogatejši za dva avtomobila. Leta 2009 smo se odločili za nakup vozila IVECO GVV 1. Pri tem so nam zelo pomagali botri s svojimi donacijami, da smo lahko posodobili vozni park. Leta 2015 smo nabavili novo gasilsko vozilo Volkswagen GVM 1, ki služi predvsem za potrebe operative ter za prevoze članov, članic in gasilske mladine. Obema avtomobiloma smo pripravili slavnosten prevzem in blagoslov le tega. Avti se redno servisirajo, vozijo na popravila, čistijo, vzdržujejo, da so pripravljeni na izvoz in brezhibno delovanje.

Na obnovo našega voznega parka smo zelo ponosni, saj to kaže na uspešno delovanje našega društva in željo po modernizaciji. S to pridobitvijo smo sposobni zagotavljati stalno pripravljenost na intervencijo in pomoč sočloveku.

Še enkrat se zahvaljujemo vsem donatorjem, botrom, ki so v veliki večini zaslužni za to, da smo lahko izpeljali nabavo avtomobilov. Posebna zahvala pa gre občini Ormož, ki je odobrila in financirala večji del finančnih sredstev.

Že od same ustanovitve društva se je veliko dela in časa posvečalo nabavi orodja in opreme, motorne brizgalne in oblek. Opremo so si naši predniki le stežka nabavljali zato so prirejali tombole in veselice, da so se zbirala sredstva. Skozi vsa ta leta, vse do danes, nabavljamo gasilske obleke, opremo za gašenje in operativo in ostalo dodatno opremo za potrebe društva. Člani operative se srečujejo vsako prvo nedeljo v mesecu in so zadolženi da očistijo, vzdržujejo in pospravijo opremo v orodišču ter tako poskrbijo za operativno brezhibnost in pripravljenost ob vsakem času.

Do danes se je veliko vlagalo v obnovitev prostorov v in ob gasilskem domu. Velik pomen pa damo tudi na izobraženost gasilcev in družabno dejavnost, ki je v našem kraju zelo močna. Gasilski dom v Ključarovcih je namreč steber dogajanja v kraju, kjer se druži staro in mlado. Že od nekdaj se poskrbi za organizacijo različnih srečanj, izobraževanj in tekmovanj. Aktivnosti, ki jih imamo v našem društvu je zelo veliko. Organiziramo kartanje, pikado, proslavo ob materinskem dnevu, ogled poletov v Planici, čistilno akcijo v mesecu aprilu, kresovanje in pohod za 1.maj, Florjanovo nedeljo na Runču, nogometni turnir in gasilsko veselico, strokovno ekskurzijo - gasilski izlet, kostanjev piknik ter veliko drugih.

Naše prostovoljno gasilsko društvo zelo dobro sodeluje s sosednjo gasilsko zvezo Sv. Tomaž. Pokrivamo namreč skupni požarni rajon in sicer treh vasi: Senik, Gornji Ključarovci in Hranjigovci. Večkrat smo že skupaj z gasilci iz gasilske zveze Sv. Tomaž uspešno reševali premoženja ljudi ob nezgodah.

Za naše društvo so zelo pomembni veterani, ki s svojim marljivim in nesebičnim delom ter predanostjo gasilstvu, z veliko mero pripomorejo, da ta humana dejavnost še zmeraj ni izumrla, saj svoje delo, znanje in izkušnje predajajo mlajšim rodovom. Za društvo je pomemben tudi ženski del društva, ki že od same ustanovitve skrbi za to, da želodci ob raznih prireditvah in delih v gasilskem domu ne ostanejo prazni. Prav tako redno skrbijo za čistočo gasilskega doma in za lepo urejeno okolico. Prisotne so pri vseh pomembnih delih v in ob gasilskem domu in ob pripravi družabnih srečanj. Ženske so se kot članice B, udeležile tudi več tekmovanj iz katerih so odnesle nekaj najboljših mest.
Ker svet stoji na mladih smo tudi v našem društvu usmerili veliko pozornosti na delo z našim podmladkom, saj se dobro zavedamo, da le-ti predstavljajo prihodnost društva. Mladina se udeležuje raznih tekmovanj, na katerih so zelo uspešni. Zraven gasilskega doma imamo tudi nogometno igrišče, ki je zelo pomembno za naš kraj. Na igrišču se druži vsa mladina iz vasi in iz sosednjih vasi, tudi tisti, ki niso gasilci. Gasilski dom je namreč namenjen širše, vsem ljudem in ne samo v namene gasilstva. Ob poletnih večerih se v gasilskem domu in na igrišču zbira vaška mladina, kar nam je zelo v ponos in kaže na to, da je gasilski dom steber dogajanja v kraju.

V tem kratkem povzetku kronike smo vam skušali predstaviti razvoj in uspešno delovanje našega gasilskega društva. Prehojena pot ni bila vedno lahka. Bili so vzponi in padci vendar smo kljub vsemu s skupnimi močmi ustvarili društvo, ki danes, po 90 letih delovanja še vedno uspešno deluje in stoji na trdnih temeljih. Za ta uspeh se moramo zahvaliti našim prednikom, ki so društvo ustanovili in ga razvijali do te mere, da ga lahko mi samo še nadgrajujemo in negujemo. Uspeh društva je plod dela več generacij članov društva, vaščanov in drugih, ki so pomembno prispevali k delovanju le tega.

Ta visoka obletnica društva ponazarja, da pomen in namen gasilstva ostaja enak, kot je bil v preteklosti to je nenehna pripravljenost priskočiti bližnjemu na pomoč. Pomembno je, da se gasilstvo neguje, ohranja ter razvija še naprej.

Še enkrat se lepo zahvaljujem Ženskemu pevskemu zboru gasilske zveze Ormož, Pihalnemu orkestru Ormož, Ben Maju in Juliji, da so popestrili našo slovesnost. Zahvaljujem se tudi vsem gostom, ki ste danes prišli, in z nami obeležili 90 letnico delovanja društva. Lep dan in prijeten preostanek sobotnega večera ter srečno do ponovnega snidenja z gasilskim pozdravom NA POMOČ!