December v vrtcu Križevci

Pestro dogajanje v vrtcu Križevci v prazničnem decembru, ki se izteka

Prlekija-on.net, ponedeljek, 30. december 2019 ob 10:24
December v vrtcu Križevci

December v vrtcu Križevci

Skozi mesec december nas je v vrtcu Križevci popeljala Muca Copatarica. Pri načrtovanju aktivnosti smo strokovne delavke izhajale iz prednostne naloge našega vrtca, in sicer komunikacija in razvoj bralne pismenosti.

Slikanica o Muci Copatarici je bila dovolj velika motivacija za različne dejavnosti, ki so se povezovale z vsemi področji predvsem pa z jezikom. S pomočjo književnega dela Ele Peroci, smo strokovne delavke pri otrocih spodbujale motiviranost za branje, razumevanje prebranega, bogatenje besedišča in ob tem spodbujanje govora. Preko branja, pripovedovanja v manjših skupinah ob slikanici, projekciji in preko lutke so otroci osvojili vsebino zgodbice.

V nadaljnih aktivnostih so otroci so razvijali govor (uporabljali besede, besedne zveze, daljše in zložene povedi), razvijali razumevanje besedil (povezovali govorjene besede in vizualno gradivo, povzemali besedilo, urejali in organizirali podatke iz besedila, prepoznavali bistvene podatke, poiskali bistvo in besedilo ustno obnovili, razvijali motiviranost za branje (ob slikah pripovedovali zgodbo drugim in pozorno poslušali pripovedovanje od začetka do konca).

Širili smo besedišče, spoznali kdo je pisatelj in kdo ilustrator. Govor smo uporabljali v različnih govornih položajih, za različne namene in v različnih situacijah, ko smo:

 • si izdelovali copate in se urili v spretnosti zavezovanja,
 • razporejali kopije ilustracij glede na dogajanje,
 • spoznavali simbole pisnega jezika ter ugotavljali prvi in zadnji glas v besedah,
 • spoznavali pojma levo-desno,
 • se v kotičkih igrali igre vlog in domišljijsko igro,
 • se seznanili s poklicem šivilije,
 • sodelovali z babicami in dedki ter starši tako, da smo jih povabili v naše oddelke,
 • se igrali didaktične igre na temo Muca Copatarica (Spomin, Sestavljanke)
 • preko različnih matematičnih diagramov iskali podobnosti, razlike ter klasificirali ter razvrščali,
 • osvajali deklamacije in pesmice,
 • se igrali rajalno-gibalne igre, likovno ustvarjali hiše z rdečimi strehami in zelenimi polkni ter druge likovne motive iz zgodbice,
 • se pobližje spoznali z živo muco v vrtcu in bližnji okolici vrtca,
 • kot zaključek decembrskih aktivnosti smo ogledali predstavo Muca Copatarica v izvedbi zaposlenih vrtca Križevci, zatem pa nas je obiskal tudi Božiček.

V četrtek, 12.10.2019 smo se pred vrtcem zbrali starši, otroci in zaposleni vrtca Križevci, saj smo prižgali lučke na naši okrašeni smreki pred vrtcem. Zbrane sta nagovorili ravnateljica Vasilija Stolnik ter pomočnica ravnateljice za vrtec Renata Slavinec Berden. Pripravili smo krajši program, kjer so se predstavili predšolski otroci in priložnostni pevski zbor zaposlenih v vrtcu. Pogreli smo se s toplim čajem in posladkali z buhtlji.

V decembru so se v oddelkih odvijale še tradicionalne aktivnosti (peka parkljev in prazničnih piškotov, ustvarjanje okraskov, krašenje smrečic, druženje in rajanje).

Vsi zaposleni vrtca Križevci vam želimo v prihajajočem letu obilo uspehov in osebnega zadovoljstva.

Melita Karas in Renata Slavinec Berden, vrtec Križevci