Svetniki Občine Sv. Jurij ob Ščavnici se tudi tretjič niso zmogli uskladiti glede osnutka Odloka proračuna za leto 2020

Enotni so bili pri potrjevanju sklepa o sodni poravnavi z Občino Ljutomer v zadevi izgradnje pomurskega vodovoda

Branko Košti, ponedeljek, 27. januar 2020 ob 14:23
11. redna seja Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

11. redna seja Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

V sredo, 22. januarja, je potekala 11. redna seja občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici. Tudi tokrat so največ časa posvetili razpravi o osnutku Odloka proračuna za leto 2020. V središču polemične razprave je bila tudi tokrat izgradnja vrtca Sonček. Svetnik Ivan Fras je v imenu Odbora za proračun opozoril, da na občino poslani predlogi Odbora v osnutku niso upoštevani, na sami seji OS pa jih je težko usklajevati. Kot rešitev je predlagal, da se najde nek način usklajevanja pred samo sejo.

Župan Anton Slana je svetnikom svetniške skupine očital, da hromijo delo občinske uprave in same občine, saj lahko potrjen osnutek proračuna spremenijo z amandmaji ter jih pozval k uskladitvi in potrditvi osnutka. S prepoznim sprejetjem proračuna je lahko namreč ogrožena pridobitev slabih dveh milijonov evrov nepovratnih sredstev za nadgradnjo vodovodnega sistema C.

Pri razpravi o izgradnji vrtca je bilo izpostavljeno potrebno zadolževanje Občine in strah nekaterih svetnikov, da bo z dolgoročno zadolžitvijo ogrožen nadaljnji enakomeren razvoj. Ob tem je župan izpostavil, da bo zadolžitev potrebna za eno ali drugo varianto, resda nekaj več za drugo, za katero je predvideno zadolževanje v višini 1,5 milijona evrov, skupna vrednost investicije po idejnem projekta pa je 1 milijon 966 tisoč evrov. Svetnik Janez Kosi je predlagal poseben sestanek glede vrtca: »Mi se sploh ne pogovarjamo o vsebini vrtcev, ampak samo o tem ali bo obveljala varianta ena ali varianta dva - torej varianta, ki jo podpira ena svetniška skupina in varianta dva, ki jo podpira ostali del svetnikov in župan, nič pa nimamo dejansko ovrednotenega«.

V nadaljevanju je župan tekstovno podrobno predstavil novi projekt izgradnje vrtca Sonček, ki bo kmalu javno dostopen tudi na spletni strani občine, vendar tudi s tem ni prepričal večine svetnikov, saj so za osnutek odloga glasovali štirje, proti pa pet, tako da osnutek Odloka o proračunu za leto 2020 tudi v tretje ni bil potrjen.

Bolj soglasni so bili svetniki pri potrjevanju Sklepa v zadevi sodne poravnave z ljutomersko občino in županjo Olgo Karba v zvezi s pomurskim vodovodom sistem C. Po sicer burni razpravi, v kateri so želeli v Sklep o poravnavi vnesti nekaj varovalk za nadaljnjo dograditev vodovodnega sistema C in za primer potrebnega vračila sredstev EU, so župana Antona Slano soglasno pooblastili, da kot zadnji od osmih županov podpiše sklep o poravnavi.

V videu si lahko ogledate celotno sejo.Več v Politika