Predstavili sistem prvih posredovalcev GZ Sveti Tomaž

Pripravili so tudi predavanje o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja za vse zainteresirane občane

Prlekija-on.net, ponedeljek, 3. februar 2020 ob 10:24
Predstavitev sistema prvih posredovalcev GZ Sveti Tomaž

Predstavitev sistema prvih posredovalcev GZ Sveti Tomaž

V nedeljo, 26. januarja, so gasilci - prvi posredovalci Gasilske zveze Sveti Tomaž v kulturnem domu organizirali predstavitev sistema prvih posredovalcev GZ Sveti Tomaž ter predavanje o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja za vse zainteresirane občane. V nagovoru je poveljnik GZ Sveti Tomaž, Albin Belšak izpostavil pomen prvih v občini ter izrazil zadovoljstvo nad uspešnim razvojem sistema in sodelovanjem gasilskih društev. Prav tako je izpostavil pomembnost rednih in kakovostnih izobraževanj, tako za prve posredovalce kot tudi občane.

Hitro posredovanje očividca in prvih posredovalcev bistvenega pomena

V nadaljevanju je vodja prvih posredovalcev v občini Sveti Tomaž, Andrej Rihtar, povedal, da so prvi posredovalci le eden izmed pomembnih členov verige v sistemu ter da je bistvenega pomena izobraževanje in ozaveščanje občanov, saj so ti tisti, ki so največkrat prvi v stiku z nujnim stanjem in so vključeni vsaj v dva, če ne tri od štirih členov verige preživetja. Zato je enako pomembno izobraževati tako prve posredovalce kot tudi občane. Hitro posredovanje očividca kot tudi prvih posredovalcev je namreč bistvenega pomena, saj možnost preživetja pri srčnem zastoju ob ne ukrepanju ali nepravilnem ukrepanju pada s 7-10 % na minuto. Ker pa je povprečni dostopni čas nujne medicinske pomoči iz Ormoža v povprečju 11 minut, je do njihovega prihoda bistveno hitro in kakovostno izvajanje temeljnih postopkov oživljanja in čim zgodnejša defibrilacija.

Kmalu peti javno dostopni defibrilator v občini Sveti Tomaž

Predstavil je sosledje dogodkov, ki si sledijo od klica očividca na številko 112, vse do prihoda prvih posredovalcev in nujne medicinske pomoči ter umeščenost očividcev v obravnavo nujnega stanja. V občini Sveti Tomaž se trenutno nahajajo štirje javno dostopni defibrilatorji, v kratkem pričakujejo še petega. Eden je nameščen v središču Svetega Tomaža ob vstopu v blok, med ambulanto in trgovino Mercator, ostali pa so nameščeni na zunanjih stenah gasilskih domov Pršetinci, Savci ter Trnovci.

Izpostavljeni so bili tudi strahovi, zadržki in predsodki, ki očividce ovirajo pri pristopu do obolelega in uporabi defibrilatorja. Odgovori na takšne dileme in vprašanja namreč doprinesejo k samozavestnejšemu in bolj odločnemu pristopu do obolelega ter k izvajanju potrebnih ukrepov.

Ob koncu predstavitve je bil odigran scenarij srčnega zastoja, kjer je očividec s klicem na številko 112 ob navodilih zdravstvenega dispečerja pričel s temeljnimi postopki oživljanja do prihoda prvih posredovalcev. Ti so nato nadaljevali z oživljanjem in uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja.

Namen dogodka je bil seznanitev občanov z lokacijami javno dostopnih defibrilatorjev, prikaz aktivacije prvih posredovalcev in prikaz temeljnih postopkov oživljanja. Tak prikaz je namreč občanom dal uvid v to, kaj se zgodi ob klicu na številko 112.

Ob koncu predstavitve so si občani lahko ogledali tudi opremo, ki jo prvi posredovalci uporabljajo na intervencijah, poizkusili pa so lahko tudi izvajati stise prsnega koša na vadbenih lutkah. Tako so vso teorijo prenesli v prakso ter dobili občutek o pravilni globini ter frekvenci stisov prsnega koša.

Foto: Ivan Trunk