Gasilke in gasilci PGD Savci so se zbrali na rednem občnem zboru

Ker je predsednik Igor Majcen prav ta dan praznoval rojstni dan so mu članice in člani pripravili tudi majhno presenečenje

Ivan Trunk, ponedeljek, 3. februar 2020 ob 12:01
Občni zbor PGD Savci

Občni zbor PGD Savci

V soboto, 25. januarja, so se gasilke in gasilci PGD Savci v gasilskem domu zbrali na rednem občnem zboru društva. V začetku občnega zbora je Igor Majcen predsednik PGD Savci pozdravil vse navzoče v dvorani, nato je sledila izvolitev delovnega predsedstva, katerega je vodil Anton Munda, nakar je sledilo branje poročil. V poročilu za leto 2019 je predsednik povedal naslednje: v začetku leta so pripravili občni zbor, marca so pripravili materinski dan za članice, v poletnem času so pripravili vrtno veselico z ansamblom Prleški kvintet, nabavili so defribilator z pomočjo Rdečega križa, v najem so predali gostinski lokal, za mladino so organizirali manjši izlet v Gornjo Radgono, kjer so se udeležili dneva odprtih vrat njihovega pobratenega PGD Gornja Radgona, oktobra so pripravili operativno vajo z operativnimi gasilci iz Gornje Radgone, kjer so pripravili vajo gašenje s pomočjo dvižne naprave in zaključili so njihov največji projekt, nabavo novega vozila GVC 16/25.

V letu 2020 so si v delovni plan zadali pripravo materinskega dne, pripravo vrtne veselice, nabavo nove opreme, vzdrževanje gasilskega doma in izobraževanje članic, članov in mladine.

V poročilu poveljnika za leto 2019 je poveljnik Boštjan Šulak povedal naslednje: operativni gasilci so opravili 2 intervenciji, udeleževali so se izobraževanj, gasilskih tekmovanj in različnih prireditev kamor so povabljeni.

Po prebranih poročilih in sprejemu delovnega plana za leto 2020 sta Mirko Lovrec predsednik GZ Sv. Tomaž in Albin Belšak poveljnik GZ Sv. Tomaž podelila priznanja in napredovanja zaslužnim članom. Za 60 let dela v PGD Savci je Jože Raušl prejel priznanje in značko. Na koncu uradnega dela je bila še beseda gostov, tu so zbrane pozdravili in nagovorili Mirko Cvetko župan občine Sv. Tomaž, Mirko Lovrec predsednik GZ, Albin Belšak poveljnik GZ in predstavniki drugih društev.

Po uradnem delu je bila pogostitev gostov in zabava z ansamblom Asi. Ker je predsednik Igor Majcen prav ta dan praznoval rojstni dan so mu članice in člani pripravili majhno presenečenje.