OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici vpisuje v 1. razred

V 1. razred osnovne šole bodo v mesecu februarju vpisovali otroke, rojene med 1. 1. 2014 in 31. 12. 2014, v več terminih

Prlekija-on.net, torek, 4. februar 2020 ob 17:31
OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici

OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici

Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici na podlagi 44., 45. in 48. člena Zakona o osnovni šoli (U. l., RS, št. 81/06-uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40-12-zujf, 63/13 in 46/16 -ZOFVI-L) in Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šole (U. l. RS, št. 16/98, 27/99, 134/03, 37/16 in 4/18) objavlja vpis v 1. razred osnovne šole za šolsko leto 2020/2021.

V 1. razred osnovne šole bodo v mesecu februarju vpisovali otroke, rojene med 1. 1. 2014 in 31. 12. 2014.

Vpis bo potekal v:

  • torek, 11. 2. 2020, med 7.00 in 14.30,
  • četrtek, 13. 2. 2020, med 7.00 in 14.30,
  • ponedeljek, 17. 2. 2020, med 7.00 in 18.00,
  • ali v drugem terminu po predhodni najavi na telefon 02/5689112 ali po e-pošti katja.perko1@guest.arnes.si (svetovalna delavka Katja Perko).

Vpis bo potekal v pisarni šolske svetovalne delavke.

Vljudno vabljeni!