82. občni zbor PGD Mala Nedelja

Na občnem zboru so gasilci ocenili preteklo delo in si začrtali prihodnje naloge

Branko Košti, nedelja, 23. januar 2011 ob 11:24
Občni zbor PGD Mala Nedelja

Občni zbor PGD Mala Nedelja

Gasilke in gasilci PGD Mala Nedelja so se v soboto, 22. januarja, zbrali na že 82. rednem letnem občnem zboru. Delo v preteklem letu so ocenili kot uspešno, poseben povdarek je bil na delu z mladimi, usposabljanju članov za operativno delovanje ter opremljanju s tehničnimi sredstvi in zaščitno opremo. Te naloge bodo tudi v prihodnje njihova prioriteta, saj bodo le dobro usposobljeni in tehnično opremljeni kos čedalje bolj zahtevnim nalogam, s katerimi se srečujejo.

V društvu spodbujajo tudi družabno življenje svojih članov. V letu 2010 so izvedli dva izleta, mladi se udeležujejo gasilskih taborov in veterani srečanj veteranov. Prisotne je pozdravila tudi županja občine mag. Olga Karba, se jim zahvalila za njihovo delo ter zagotovila, da je njihovo delo cenjeno in ga bo kot županja tudi podpirala. O doseženih rezultatih so se pohvalno izrekli tudi gostje, člani okoliških gasilski društev in PGD iz Lokovice, Pirnič in Paške vasi, s katerimi že dolga leta uspešno sodelujejo.

Podelili so čine, priznanja OGZ, priznanje GZS, Plamenico tretje stopnje pa sta za dolgoletno uspešno delo na področju gasilstva prejeli Jožica Voršič in Bernarda Bolklovič.