Ob slovenskem kulturnem prazniku slovesno tudi pri Sv. Juriju ob Ščavnici

Priznanja ZKD Sv. Jurij ob Ščavnici sta prejela Alojz Slekovec in Branko Kreft

Branko Košti, petek, 7. februar 2020 ob 16:02
Proslava ob kulturnem prazniku pri Sv. Juriju ob Ščavnici

Proslava ob kulturnem prazniku pri Sv. Juriju ob Ščavnici

Zveza kulturnih društev Sveti Jurij ob Ščavnici, je v četrtek, 6. februarja v Kocbekovi dvorani KUS, pripravila prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, na kateri so bila podeljena tudi priznanja ZKD. Poleg občanov in obeh prejemnikov priznanj, Branka Krefta in Alojza Slekovca, so slovesnosti prisostvovali člani OS, župan Občine Sv. Jurij ob Ščavnici Anton Slana in častni občan Občine Sv. Jurij Lojze Veberič.

V kulturno prireditev, katero je povezovala Daniella Kosi, so z zapeto slovensko himno prisotne popeljale domače pevke ljudskih pesmi. Program so nadaljevali učenci 7. razreda OŠ Sv. Jurij z recitacijama in dramatizacijama znane Prešernove pesmi Povodni mož, ter Urška, nekakšne moderne verzije Povodnega moža, kot si jo je zamislil in napisal Andrej Rozman Roza.

Po slavnostnem nagovoru predsednika ZKD Sv. Jurij ob Ščavnici Matjaža Rozmana, smo prisluhnili mladi flavtistki Evi Kurbos, katera je zaigrala ob spremljavi Barbare Markoli, sledila pa je predstavitev dijakinj 1. letnika umetniške gimnazije smer gledališče in film, ki sta predstavili fotozgodbe, nastale pod mentorstvom Luke Drakskoblerja in Ludvika Rogana, na temo Zgodbe mojega kraja. Zigi Omerzel je proučevala ljubljanske golobe in njihove karakterje, Eva Tergušek pa se je potikala po zapuščenem gradu Viltuž.

Pred podelitvijo priznanj so še enkrat zadoneli ubrani glasovi jürjovških ljudskih pevk pod vodstvom Marije Simonič, nakar sta župan Anton Slana in predsednik ZKD Sv. Jurij Matjaž Rožman, Alojzu Slekovcu in Branku Kreftu, podelila Priznanja ZKD za dolgoletno in cenjeno delo v ljubiteljski kulturi.

V zaključku prireditve smo si ogledali posnetek pogovora s častnim občanom Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, akademikom Borisom Pahorjem, v katerem je predstavil svoje razmišljanje ob slovenskem kulturnem prazniku.

Večer se je zaključil v preddverju KUS z ogledom razstave fotozgodb Zgodbe mojega kraja, ki so jih pripravili dijaki GFM iz Ljutomera ter kramljanjem o kulturi ob kozarčku domačega.

Obrazložitev prejemnikov priznanj

Alojz Slekovec je član Kulturnega društva za zaščito naravne in kulturne dediščine Sveti Jurij ob Ščavnici vse od njegove ustanovitve, to je leta 1997. Celotno obdobje je v društvu opravljal odgovorne naloge in funkcije. Hkrati je tudi ustanovni član društva Odtimer Stara Gora. Od ustanovitve leta 2004 nepretrgoma opravlja funkcijo predsednika društva. Društvo je pod njegovim vodstvom postalo eno najprepoznavnejših društev iz naše Občine. Alojz Slekovec je sam ali so na njegovo pobudo številni ohranili bogato premično kulturno in tehnično dediščino naših prednikov, ki je danes na ogled v društvenem muzeju v Bolehnečicih. Muzej ne predstavlja samo obogatitve lokalne turistične ponudbe, ampak ima tudi velik izobraževalni, etnološki in kulturni pomen za občino kakor širše.

Z zavzetim zbiranjem in restavriranjem je ohranil pred uničenjem in propadom kulturno in tehnično dediščino, ki je danes na ogled zainteresirani javnosti. S svojo angažiranostjo in organizacijskimi sposobnostmi predstavlja gonilo dveh društev v naši Občini, ki delujeta na področju kulture in ohranjanju kulturnega izročila.

Branko Kreft je pobudnik in eden izmed 12 ustanovnih članov Kulturnega društva godba na pihala Sveti Jurij ob Ščavnici. Prav on je je predlagal, da se pri Svetem Juriju ob Ščavnici ustanovi godba na pihala. Po ustanovitvi društva, je v njem prevzel predsedniško funkcijo in društvo uspešno vodil vse do leta 2004. Po kratkem premoru se je v društvo vrnil leta 2009 in že v naslednjem letu znova prevzel predsedniško funkcijo, ki jo je opravljal vse do leta 2013. Po predaji predsedniške funkcije je ostal član izvršnega odbora godbe, kjer še naprej aktivno sodeluje pri oblikovanju politike in aktivnosti društva. Razen pri godbi je aktiven tudi v Lovskem društvu in sicer v sekciji lovskih rogistov, v mladih letih pa je igral tudi v narodno-zabavnem kvintetu.

S svojim delovanjem in udejstvovanjem v društvu je pomembno prispeval pri njegovem obstoju. S svojimi odločitvami in organizacijskimi sposobnostmi je poskrbel, da je društvu postavil odlične temelje za nadaljnjo rast in razvoj. Sooblikoval je in še sooblikuje tudi današnjo podobo društva, saj kljub temu, da več ne opravlja funkcije predsednika, še zmeraj rad pomaga z nasveti in poprime za vsakršno delo, ki ga je v društvu potrebno opraviti.