Energetska sanacija objektov v lasti Občine Ljutomer: Štirje objekti zaključeni, rekonstrukcija glasbene šole bo končana spomladi

V projekt so vključeni naslednji objekti: Vrtec Ljutomer, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, športna dvorana pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Mala Nedelja in Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer

Prlekija-on.net, torek, 25. februar 2020 ob 09:31
Energetska sanacija objektov v lasti Občine Ljutomer

Energetska sanacija objektov v lasti Občine Ljutomer

Občina Ljutomer je v letu 2017 pričela z energetsko sanacijo objektov v občinski lasti. V projekt so bili vključeni naslednji objekti: Vrtec Ljutomer, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, športna dvorana pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Mala Nedelja in Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer. Marca 2019 je bila preko javnega razpisa podeljena koncesija družbi Petrol d.d. Ljubljana. Koncesijska pogodba je podpisana za dobo 15 let.

Do konca leta 2019 so bile dokončane energetske sanacije objektov Vrtca Ljutomer, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, športne dvorane pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer in OŠ Mala Nedelja, nadaljujejo pa se dela na objektu Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, ki bodo končana v prvi polovici letošnjega leta.

Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti na vseh petih objektih v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo v skupni vrednosti 1.918.011 evrov se v skladu z aneksom št. 1 h koncesijski pogodbi financirajo iz lastnih sredstev koncesionarja (Petrol d.d. Ljubljana), lastnih sredstev in nepovratnih sredstev Ministrstva za infrastrukturo v višini 40 odstotkov upravičenih stroškov projekta.

V sklopu projekta energetske sanacije objektov so nastali še drugi spremljajoči stroški: izdelava investicijske in projektne dokumentacije, stroški tehničnega svetovanja in nadzora, stroški priprave razne dokumentacije in vloge na javni razpis ter stroški obveščanja javnosti. Tudi za ta del stroškov bodo pridobljena sofinancerska sredstva preko javnega razpisa v višini 40 odstotkov od neto vrednosti. V celoti med neupravičene stroške je spadal odkup solastniškega deleža na objektu Glasbene šole Ljutomer v višini 107.100 evrov.

V letu 2019 se je v objektu Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer izvedla sanacija kapilarne vlage, v letošnjem letu pa se nadaljuje rekonstrukcija objekta.

V prvi polovici letošnjega leta se bo na objektu OŠ Janka Ribiča Cezanjevci izvedla še zamenjava strešne kritine (naročnik Petrol d.d. Ljubljana) in sanirala fasada na šoli. Stroške sanacije fasade krije Občina Ljutomer iz lastnih proračunskih sredstev.

Vrednost celotnega projekta energetske sanacije petih objektov v lasti Občine Ljutomer bo znašala okrog 3,4 milijona evrov.

Prilagamo fotografije z vseh petih gradbišč.

Energetska obnovaVeč v Gospodarstvo

Ocenjevanje Vino Slovenija 2024 je Radgonskim goricam podelilo šampiona in deset zlatih medalj

Šampion za Radgonske gorice

sreda, 24. julij 2024 ob 17:11
Kako pravilno prati različne vrste tekstila

Kako pravilno prati različne vrste tekstila

sreda, 24. julij 2024 ob 16:56