Občinski svet Občine Križevci sprejel proračun za leto 2020

Sprejet proračun je odprl vrata izvajanju investicij

Prlekija-on.net, četrtek, 5. marec 2020 ob 07:52
Občinski svet Občine Križevci je sprejel proračun

Občinski svet Občine Križevci je sprejel proračun

Občinski svet Občine Križevci je na 9. redni seji, ki je potekala na pustni torek, sprejel proračun za leto 2020. Sprejet proračun je podlaga, da se bo lahko pričelo z izvedbo investicij. Med prvim branjem, ko je bil osnutek proračuna sprejet, je prišlo do nekaj sprememb, dodanih je bilo nekaj investicij, korigirali so se zneski pri samih investicijah ipd. Sprejet proračun vsebuje večino predlogov, ki so bili posredovani na delovnih telesih v mesecu februarju. Proračun in načrt razvojnih programov sta dostopna na spletni strani občine Križevci, kjer so natančneje opisane vse investicije, ki se bodo izvajale tekom leta.

Na seji je bil prav tako sprejet program zbiranja in odvoza odpadkov, ki ga je podrobneje predstavil predstavnik podjetja KSP d.o.o., Aljoša Leštan. Program zbiranja odpadkov poteka na več načinov, od vrat do vrat za mešane in biološke odpadke, zbiranje kosovnih odpadkov poteka na klic in si lahko občani naročijo 5 m3 ali 7 m3 velik zabojnik za odvoz odpadkov. Odpadki se prav tako zbirajo v zbirnem centru v Ljutomeru vsak delavnik od 7h - 17h ter dve soboti v mesecu. 21. marca bo potekalo zbiranje nevarnih odpadkov po vaseh - urnik in lokacije, kjer se bodo odpadki prevzemali je dostopen na spletni strani.

Prav tako sta bila sprejeta sklepa o imenovanju predstavnikov Občine Križevci v Svet zavoda Zdravstveni dom Ljutomer, ki ga bo kot predstavnik občine zastopal Bojan Lešer in članico OI Javnega sklada za kulturne dejavnosti Ljutomer, katera je postala Silva Duh.

Svetniki so sprejeli tudi Odlok o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Križevci, saj si Občina Križevci prizadeva za ponovno podelitev koncesije na področju zobozdravstva za odrasle.

Občinski svet Občine Križevci je v prvem branju sprejel proračun

V prvem branju sprejeli proračun Občine Križevci, ki je investicijsko naravnan
Več v Politika