Svetniki svetniške skupine NAPREJ in OO SDS Sv. Jurij ob Ščavnici župana opozarjajo, da se izteka začasno financiranje

Župan Anton Slana odgovarja: Dne 19. 3. 2020 sem sprejel Sklep o začasnem financiranju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici v obdobju april – junij 2020

Branko Košti, torek, 31. marec 2020 ob 19:003
Svetniki izpostavljajo še zaskrbljenost nad počasnim izvajanjem ukrepov zoper pandemijo koronavirusa

Svetniki izpostavljajo še zaskrbljenost nad počasnim izvajanjem ukrepov zoper pandemijo koronavirusa

Z 31. 3. 2020 poteče Sklep župana Občine Sv. Jurij ob Ščavnici Antona Slane o začasnem financiranju Občine za prvo trimesečje 2020. Ker v vmesnem času Občinski svet ni potrdil proračuna za leto 2020, bo tudi za drugo trimesečje poslovanje občine moralo potekati na podlagi začasnega financiranja. Sprejem sklepa o začasnem financiranju v drugem trimesečju pa je v pristojnosti občinskega sveta, ki lahko začasno financiranje potrdi le na redni ali izredni seji, saj poslovnik Občine ne omogoča korespondenčnih sej.

Ker župan Anton Slana ni sklical ne redne in ne izredne seje, so se na nas v želji, da o nastali situaciji seznanijo občane, z dopisi obrnili občinski svetniki svetniške skupine NAPREJ in OO SDS Sv. Jurij ob Ščavnici.

Poleg problematike financiranja Občine, v svojih dopisih izpostavljajo še zaskrbljenost nad počasnim izvajanjem ukrepov zoper pandemijo koronavirusa in slabo ter neustrezno seznanjanje občanov z ukrepi.

12. redna seja OS Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Po četrtem glasovanju Občina Sv. Jurij ob Ščavnici še vedno brez predloga Odloka o proračunu za leto 2020


V nadaljevanju objavljamo oba dopisa:

Dopis OO SDS Sv. Jurij ob Ščavnici

OBVESTILO za Občanke in Občane Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Svetniška skupina NAPREJ je gospoda župana Antona Slano že velikokrat opozorila na to, da se 31. 3. 2020 izteka trimesečno začasno financiranje občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Občinski svet lahko začasno financiranje potrdi na redni ali izredni seji, kajti Poslovnik naše občine ne omogoča korespondenčnih sej. Tako bi gospod župan moral sklicati redno sejo v sredini prejšnjega tedna, izredno pa vsaj v petek prejšnji teden. Tako župan zavestno krši Poslovnik in Statut občine, javnosti pa prikazuje dejstva, ki so le njemu osebno v prid. 

Prav tako je svetniška skupina NAPREJ in posamezni občinski svetniki poslala na občino dopise v zvezi z zaskrbljenostjo nad počasnimi izvajanji ukrepov zoper pandemijo Korona virusa. Občani smo premalo seznanjeni kaj se dogaja in smo o splošnih spoznanjih seznanjeni le preko spletne strani (veliko občanov na žalost nima dostopa do interneta) in redkih suhoparnih informatorjev.

Dopis svetniške skupine NAPREJ

G. župan, članom svetniške skupine Naprej je mar za obstoj, napredek in razvoj naše Občine zato si ne znamo predstavljati kako bo Občina finančno funkcionirala od 1. 4. 2020 naprej, če ne bo potrjenega začasnega financiranja?

-- Obveščamo vas, da v primeru obravnave začasnega financiranja in obravnave osnutka proračuna na isti seji, se svetniška skupina Naprej iz objektivnih razlogov seje ne bo udeležila.
-- Svetniška skupina NAPREJ vam predlaga, da pred ponovno obravnavo osnutka proračuna za leto 2020 umaknete iz osnutka vse postavke, ki so namenjene financiranju priprav in izgradnje vrtca Sonček. V osnutek proračuna 2020 morajo biti vključene ceste za modernizacijo po predlogu in vrstnem redu kot ga je pripravil OGJSKZ kakor tudi vsi ostali predlogi posredovani od strani ODBORA ZA PRORAČUN. Če osnutek proračuna ne bo pripravljen tako kot je naš predlog se svetniška skupina NAPREJ v nobenem primeru seje ne bo udeležila.
-- O izgradnji Vrtca in umestitvi le tega v NRP in proračun za leto 2021 se bomo pogovarjali po sprejetju proračuna za leto 2020

Upamo, da boste sledili našim predlogom in tako delovali v dobro občine kolikor je še to možno!!

Svetniška skupina NAPREJ

Odgovori in pojasnila župana

V zvezi z navedeno problematiko smo za odgovore zaprosili Občino Sv. Jurij ob Ščavnici in od župana Antona Slane prejeli sledeče odgovore in pojasnila:

Dne 19. 3. 2020 sem sprejel Sklep o začasnem financiranju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici v obdobju april - junij 2020, tako bo lahko Občina Sv. Jurij ob Ščavnici v tem obdobju normalno poslovala.

Dne 30.3. 2020 je na spletni strani Občine Sv. Jurij ob Ščavnici bilo objavljeno obvestilo, da glede na trenutno izredno stanje, v katerem se nahajamo zaradi širjenja koronavirusa, vse prireditve in dogodki, ki so se ustaljeno odvijali v času našega, tradicionalnega občinskega praznika pretekla leta, v letošnjem letu odpadejo.

Zaradi izrednih razmer in vedno bolj strogih ukrepov, ki jih je potrebno upoštevati, da čim hitreje preprečimo širjenje pandemije, sem žal moral sprejeti odločitev, ki je za zdravje vseh najbolj primerna.

Razmere v povezavi s širjenjem pandemije odgovorno in resno spremljamo vsakodnevno. Štab civilne zaščite naše občine deluje zelo aktivno, s sodelovanjem regijskega štaba civilne zaščite Murska Sobota. Z vsem smo sproti seznanjeni in aktivnosti potekajo nepretrgano. Na spletni strani Občine Sv. Jurij vse sproti objavljamo tudi za naše občane. S pomočjo Informatorja pa še dodatno poskrbimo, da so o vsem seznanjeni tudi tisti občani, ki nimajo možnosti spremljanja občinske spletne strani.

Glede na ukrepe države, oz. Vlade RS, postopamo tudi na lokalni ravni, tako v primeru ravnanja za blažitev posledic za podjetnike, kakor na vseh ostalih področjih, ter skladno z navodili in ukrepi urejamo nujne zadeve sproti, v skladu s pristojnostmi, ki jih občine imamo.

Hvala za razumevanje.
Bodite zdravi
Župan Anton Slana

Ti odgovori in pojasnila so bila poslana vsem članom občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.


Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Politika