Javni poziv ŠOS-u: Ne čakajmo na državo, naj ŠOS pomaga socialno ogroženim študentom/kam!

Oblikovala se je koalicija študentskih organizacij, ki so ustvarile javni poziv Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS)

Prlekija-on.net, sreda, 8. april 2020 ob 15:20
Pozivajo naj ŠOS pomaga socialno ogroženim študentom/kam

Pozivajo naj ŠOS pomaga socialno ogroženim študentom/kam

V času krize se je oblikovala koalicija študentskih organizacij, ki so ustvarile javni poziv Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS), ŠOS je v preteklih dneh podala svoj predlog reševanja položaja študentov in študentk v času epidemije in se tako odzvala na ukrep, ki ga je sprejela vlada.

Ukrep naj bi bil neprimeren, saj sredstev ne razporeja na ustrezen način in jih tako namenja študentom in študentkam, ki jih morda ne potrebujejo, obenem pa jim z višjimi stroški ne omogoča preživetja, so zapisali. S tem se strinjajo tudi podpisniki tega javnega poziva in ŠOS predlagajo, naj ne čaka na državo. Za študente in študentke, katerih interese naj bi zastopala, naj poskrbi sama, pozivajo.

Spodaj objavljamo poziv v celoti.

Javni poziv Študentski organizaciji Slovenije:

Ne čakajmo na državo, naj ŠOS pomaga socialno ogroženim študentom_kam!

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je v preteklih dneh podala svoj predlog reševanja položaja študentov_k v času epidemije in se tako odzvala na ukrep, ki ga je sprejela vlada. Ta naj bi bil neprimeren, saj sredstev ne razporeja na ustrezen način in jih tako namenja študentom_kam, ki jih morda ne potrebujejo, obenem pa študentom_kam z višjimi stroški ne omogoča preživetja. S tem se strinjamo tudi podpisniki_ce tega javnega poziva in ŠOS predlagamo, naj ne čaka na državo. Za študente_ke, katerih interese naj bi zastopala, naj poskrbi sama!

Pri ŠOS do sedaj še niso pokazali nobene iniciative, da bi sami zagotovili sredstva za preživetje socialno ogroženim študentom_kam, kljub temu da se v javnosti pojavljajo določene pobude in predlogi (primer predloga poslanskega kluba Zagon v screenshotu). A ne zato, ker si tega ne bi želeli, ampak ker naj to ne bi bilo v njihovi moči. ŠOS tako svojo neodzivnost in ignorantnost do socialno ogroženih študentov_k opravičuje z izgovorom izpada prihodkov (iz študentskega dela), ki ji tako bojda onemogoča kakršnokoli posredovanje. Javnost tolaži z nakazili drobiža. Pomoč preko fundacije Študentski tolar (izredna pomoč) predvideva enkratno nakazilo 7500 evrov (razdeljeno med 50 študentov_k), kar je sicer strošek srednje velike študentske zabave. Dostopnost pa še dodatno otežuje birokratska zahtevnost. Da pa gre pri tem le še za eno v vrsti sprenevedanj omenjene organizacije, bomo pokazali v nadaljevanju.

Naš predlog: ŠOS naj v primeru pomanjkanja že obstoječih finančnih sredstev najame premostitveno posojilo, s katerim naj pomaga preživeti socialno ogroženim študentom_kam. Pri tem naj sredstva prerazporedi kar se da pravično in transparentno.

ŠOS ima več možnosti, preko katerih bi lahko zagotovila potrebna sredstva za ogrožene študente_ke. Najprej poudarjamo, da ne drži, da bo ŠOS ostala brez vseh sredstev. ŠOS namreč po 130. členu Zakona o uravnoteženju javnih financ (dostopen tukaj) prejema posebno državno kompenzacijo. Organizacija vsako leto po zaključku bilanc pristojnemu ministrstvu sporoči, koliko sredstev je prejela iz t. i. koncesijske dajatve študentskega dela. Če je ta znesek nižji od 11,3 milijona evrov, država naslednje leto ŠOS krije razliko do tega zneska iz proračuna. ŠOS bo tako - ne glede na obseg študentskega dela - letos prejela 1,6 milijona evrov proračunskih sredstev!

A to niso edina sredstva, ki so ŠOS na voljo za pomoč socialno ogroženim študentom_kam. ŠOS ima zagotovo kar nekaj rezerv na račun prekinjenih projektov. Kot smo videli_e, namreč številni projekti (zlasti zabave, smučanja itn.) potekajo v mesecu marcu in aprilu (prispevek Tarče) in so sedaj zaradi ukrepov socialnega distanciranja neizvedljivi. Ker je financiranje študentskih organizacij zagotovljeno z zakonom, imajo te možnost najeti ugodna kratkoročna posojila. Kot smo videli_e v preteklosti, so takšna posojila tudi pripravljene najeti, če gre za projekte, kjer se na sporen način obračajo milijonski zneski (Dnevnikov prispevek). V kolikor so entitete ŠOS, v tem konkretnem primeru ŠOU, pripravljene najeti posojilo v višini 500.000 evrov za gradnjo študentom_kam odtujenega projekta Študentski kampus, smo prepričani_e, da bi ga lahko najeli, tudi ko gre za dobrobit študentov_k v času krize.

Menimo, da je dolžnost ŠOS, da v trenutku, ko je na kocki samo preživetje številnih mladih, poskrbi za vse pomoči potrebne dijake_inje in študente_ke. Kar 60 odstotkov študentov_k iz socialno ogroženih družin ima resne finančne težave (Dnevnikov prispevek). Prav ta populacija se pogosto zanaša na dohodek iz dela, v času epidemije pa je ta deležen precejšnjega ali celo popolnega izpada. Potrebno je poskrbeti, kot v odzivu na vladni predlog ugotavlja tudi ŠOS, za ustrezno porazdelitev sredstev med študente_ke. Česar ni storila vlada, lahko tako sedaj popravi ŠOS. Posebej poudarjamo, da bi bilo potrebno iz pomoči izvzeti študentske funkcionarje_ke. Nujno pa je potrebno vključiti vse vpisane študente_ke (redne in izredne), ki se trenutno nahajajo na območju Republike Slovenije!

Glede na trenutno stanovanjsko problematiko, zaradi česar se mnogi študenti_ke soočajo z visokimi najemninami, bi ŠOS moral zagotoviti posebno pomoč tudi študentom_kam, ki živijo v zasebnih tržnih stanovanjih in so socialno ogroženi_e.

Zahtevamo, da se podpisnike_ce tega poziva in širšo javnost vključi v razpravo, komu in kako se bodo dodeljevala sredstva. Verjamemo, da bomo skupaj hitreje zagotovili_e primerno posredovanje in pomoč študentom_kam, obenem pa je to edini način zagotavljanja transparentnosti postopka. ŠOS naj o pridobivanju in razdeljevanju sredstev redno poroča tudi pristojnim institucijam (Ministrstvu za finance, Računskemu sodišču in Uradu za nadzor proračuna).

Prav tako zaradi preteklih praks študentskih servisov zahtevamo, da se pomoči ne nakaže preko njih. Študentski servisi so zasebna podjetja in bodo upravičeni do državnih paketov pomoči zasebnemu sektorju, poleg tega pa vsako leto s študentskim delom realizirajo zelo lepe poslovne prihodke, ki bi morali zadoščati za prebroditev nekajtedenskega upada študentskega dela.

Trenutna krizna situacija je dobra priložnost, da študentski_e funkcionarji_ke in predstavniki_ce ŠOS pokažejo, da delujejo v dobrobit študentov_k in ne le iz lastnih interesov. Od dejanj danes je odvisna prihodnost slovenskih študentov_k.

Zaradi nujnosti položaja od ŠOS pričakujemo, da se bo na naš poziv odzval v najkrajšem možnem času.

Zaradi preteklih vprašljivih praks delovanja ŠOS (povezava) hkrati pozivamo, naj bo dodeljevanje sredstev tistim, ki so potrebni_e pomoči, izvedeno transparentno. Podpisani_e:

Akademski kolegij študentom
Danes je nov Dan, inštitut za druga vprašanja
Društvo Iskra
Društvo Socioklub
Društvo študentov umetnostne zgodovine Kunsthisterik
Fronta.org
Inštitut 8. marec
Kje bomo pa jutri spali?
Kult.co
Ljubitelji družboslovnih strok
ŠSD Sociopatija
Študentska lupa
Študentsko društvo Ikkyu