Z igro in gibanjem spoznavamo nemščino

Z igro in gibanjem spoznavamo nemščino v vrtcu Cezanjevci

Brigita Petek in Simona Bratušek, sreda, 16. februar 2011 ob 14:101
Spoznavanje nemščine

Spoznavanje nemščine

V februarju smo v skupini 2. starostnega obdobja pričeli z načrtnim in sistematičnim učenjem tujega jezika. Učenje/osvajanje tujega jezika je integrirano/vpleteno v življenje in delo oddelka in je tako dostopno za vse otroke. Taka pot učenja je zelo naravna in otrokom prijazna, saj otroci jezik spoznavajo nezavedajoč in spontano.

Zgodnje učenje tujega jezika izvaja brezplačno enkrat tedensko učiteljica nemščine Metoda Ljubec, mama enega izmed otrok v naši skupini. Dejavnosti izvaja po Kurikulumu vrtca in se navezujejo na aktualne dogodke v okolju in skupini. Upoštevajo se tudi interesi in potrebe otrok, poudarek pa je na spoznavanju drugačne kulture, novih krajev, tako v Sloveniji kot tudi izven naših meja.

Otroci so preko igre, plesa in petja že spoznavali osnovne pozdrave, se predstavili, prepoznavali  in poimenovali barve. Učiteljico Metodo so otroci dobro sprejeli, saj jih vedno preseneti s kakšno novo igro in zanimivimi učnimi pripomočki.