Odlok odslej dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini

Dovoljena tudi vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih izven občine prebivanja

Prlekija-on.net, četrtek, 16. april 2020 ob 00:16
Odlok dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini, pa tudi vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih izven občine prebivanja

Odlok dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini, pa tudi vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih izven občine prebivanja

Vlada je na sredini dopisni seji izdala Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin. Podaljšala je tudi veljavnost vozniških dovoljenj do 17. junija ter podaljšala veljavnost prometnih dovoljenj in prepoved izvajanja tehničnih pregledov. Vlada je sprejela odgovor na pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin.

Vlada je na dopisni seji izdala Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Novi odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini, pa tudi vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih izven občine prebivanja.

Posameznik bo tako ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, na prostem v svoji občini lahko izvajal športnorekreacijsko dejavnost individualnega značaja (kot je tek, kolesarjenje, golf, joga) ali izvajal takšno športnorekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje).

Vlada je sprejela tudi spremembe odlokov, s katerimi podaljšuje veljavnost vozniških dovoljenj do 17. junija ter podaljšuje tudi veljavnost prometnih dovoljenj in prepoved izvajanja tehničnih pregledov.

Vlada je sprejela odgovor na pobudo in dopolnitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin ter na predlog za zadržanje njegovega izvrševanja. Vlada meni, da je pobuda očitno neutemeljena, zato Ustavnemu sodišču Republike Slovenije predlaga, da jo zavrne.