Urejanje nujnih upravnih zadev na UE Ljutomer in nekaj odgovorov na najpogostejša vprašanja

V skladu z uveljavitvijo Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja bolezni SARS-CoV-2 na upravni enoti Ljutomer izvajajo le »nujne upravne storitve«

Prlekija-on.net, četrtek, 16. april 2020 ob 14:58
Na UE Ljutomer se izvaja le najnujnejše

Na UE Ljutomer se izvaja le najnujnejše

Upravna enota Ljutomer vse stranke obvešča glede urejanja nujnih upravnih zadev na Upravni enoti Ljutomer. V nadaljevanju vas seznanjamo z uporabnimi informacijami, ki zadevajo poslovanje upravne enote, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Hkrati objavljamo tudi nekaj odgovorov na najpogostejša vprašanja.

V skladu z uveljavitvijo Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20, v nadaljevanju ZZUSUDJZ) na upravni enoti Ljutomer izvajajo le »nujne upravne storitve«.

V skladu z zakonom se šteje zadeva za »nujno«, če obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost, za premoženje večje vrednosti, če je od odločitve v zadevi odvisno preživljanje stranke, če je od odločitve odvisno uveljavljanje drugih pravic ali če je to nujno za učinkovito izvajanje oblasti za doseg namena iz 1. člena tega (preprečitve širjenja virusne okužbe, varovanja zdravja in življenja ljudi).

Med nujne upravne storitve se štejejo:

PODROČJE UPRAVNIH NOTRANJIH ZADEV:

 • PRVE REGISTRACIJE HOMOLOGIRANIH VOZIL in sicer samo izdaja prometnih dovoljenj za prvo registracijo homologiranih tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov, traktorjev in njihovih priklopnikov ter delovnih strojev ipd.).

 • MATIČNE ZADEVE:
  - vpisi vseh rojstev na območju RS in naknadni vpisi rojstev iz tujine
  - vpisi vseh smrti, ki posledično pomenijo pravočasno prenehanje pravic,
  - vpisi priznanja očetovstva.

 • PRIJAVA/ODJAVA ZAČASNEGA ALI STALNEGA PREBIVALIŠČA

UE sprejema pisne vloge ali vloge po elektronski poti z ali brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način.

PODROČJE KMETIJSTVA:

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji
  Izdaja dovoljenj, ki so nujna za izvajanje pridobitne dejavnosti, s katero se ukvarja posameznik ali gospodarski subjekt (dovoljenje za pridelavo/predelavo hrane)

 • Prijava pridelka
  Prijavlja se pridelek grozdja in vina ter izdajajo spremni dokumenti za promet z vinom.

 • USKLADITEV IN VRIS GRAFIČNIH ENOT RABE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
  Prenosi celotnih GERK med kmetijskimi gospodarstvi in Odločbe o izbrisu GERK, zaradi zlorabe lastninske ali zakupne pravice, ki je preverljiva na podlagi uradnih dokumentov

 • Vpis v register kmetijskih gospodarstev
  Za namen pripisa živali v Evidenco rejnih živali, saj trgovanje z živalmi še vedno poteka, vsak imetnik živali (govedo, drobnica, prašiči) pa mora registrirati prihod živali na svoje kmetijsko gospodarstvo.

PODROČJE OKOLJA IN PROSTORA:

Izdaja aktov, ki so nujni za gradnjo stanovanjskih objektov, javne infrastrukture, gospodarske infrastrukture, izvajanje javnih storitev, javne gospodarske službe, javna pooblastila;

VOJNI VETERANI, VOJNI INVALIDI, TEHNIČNI PRIPOMOČKI INVALIDA:

Odločanje o pravicah, od katerih je odvisen gmotni položaj stranke (veteranski dodatek, pravica do invalidskega pripomočka ipd.);

POMEMBNA DOLOČILA GLEDE NOVIH ODLOKOV VLADE:

Vlada RS je dne 15. 4. 2020 sprejela spremembe odlokov, ki veljajo z današnjim dnem (16. 4. 2020):

 • Veljavnost vozniških dovoljenj se podaljša do 17. junija (tistim, ki je veljavnost pretekla v času od 18. marca 2020 do 17. maja 2020). Navedeno velja le na ozemlju Republike Slovenije.

 • Do 17. junija 2020 se podaljša veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil.

 • Plačati pa se mora letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu od datuma poteka veljavnosti, kot je to navedeno na prometnem dovoljenju, dalje, in sicer kljub temu, da je bila veljavnost prometnih dovoljenj z odlokom podaljšana.

Sprejet je tudi novi odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih.

Ta dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini, pa tudi vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih izven občine prebivanja. Glede na številna vprašanja naših strank vam pripenjamo IZJAVO za dokazovanje upravičenosti gibanja in zadrževanja na zasebnem zemljišči ali objektu izven občine prebivališča:

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2020/042020/Vzorec_Izjava.pdf

Prosijo, da vsak vaš obisk, ki ga boste upravičili kot »nujnega«, predhodno najavite po telefonu (02-584-94/18), preko elektronskega sporočila (ue.ljutomer@gov.si) ali preko navadne pošte. Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Kultura in izobraževanje