Tudi prleške obmejne občine za napotitev vojske na mejo

Župani obmejnih občin: Odrekanje uporabe Slovenske vojske na meji je v sedanjih razmerah zelo nevarno početje. Zaskrbljeni so tudi zaradi možnosti vdora večjega števila okuženih oseb.

Prlekija-on.net, četrtek, 23. april 2020 ob 20:281
Obmejne občine so za aktivacijo 37.a člena Zakona o obrambi in napotitev vojakov na mejo

Obmejne občine so za aktivacijo 37.a člena Zakona o obrambi in napotitev vojakov na mejo

Kot je preko Twitterja sporočil minister za obrambo, Matej Tonin, mu je župan Ilirske Bistrice, Emil Rojc predal podpise 23 županov obmejnih občin, ki podpirajo aktivacijo 37.a člena Zakona o obrambi, ki bi vojski dal večja pooblastila. "Trdijo, da se ljudje Slovenske vojske ne bojijo in da želijo večjo varnost," je še zapisal Tonin ter dodal, "da mora slovenska politika preseči strankarske razprtije in končno prisluhniti ljudem!" Za aktivacijo tega člena in podelitev večjih pooblastil vojski, je sicer potrebna 2/3 večinska podpora v parlamentu.

Med podpisniki so tudi obmejne občine na našem območju, med njimi Ljutomer, Razkrižje, Ormož, Središče ob Dravi, Gorišnica, Zavrč, Cirkulane, Lendava, Velika Polana...

Obmejne občine so za aktivacijo vojske
Obmejne občine so za aktivacijo 37.a člena Zakona o obrambi, vir: Twitter Matej Tonin

Zaskrbljeni zaradi možnosti vdora večjega števila okuženih oseb

Kot pišejo v pobudi, so presenečeni zaradi pomislekov o uporabi Slovenske vojske za varovanje državne meje. "Takšni pomisleki so toliko bolj nenavadni, ker vemo, da so nekatere članice EU veliko pred nami aktivirale svoje vojake, tako za pomoč pri ukrepih za zajezitev okužbe s virusom COVID-19 kot za varovanje svojih meja. Odrekanje uporabe Slovenske vojske je v sedanjih razmerah zelo nevarno početje predvsem zato, ker se nam na južni meji lahko zgodi vdor večjega števila okuženih oseb," pišejo in dodajajo, da je to v prvem trenutku nevarno za občane; ki živijo ob državni meji, pozneje pa tudi za vse ostale, saj iz dosedanjih izkušenj vemo, da se okužba lahko bliskovito razširi.

Pišejo še, da so seznanjeni s predlogi o aktivaciji rezervnih in upokojenih policistov in podobno. "Nobenemu od teh predlogov ne nasprotujemo, vendar se je v preteklosti izkazalo, da ob upoštevanju takšnih predlogov ne moremo zagotoviti nekaj tisoč dodatnih ljudi," opozarjajo, menijo pa tudi, da je funkcija vojakov brez pooblastila, da lahko vojak pridrži in privede nezakonitega migranta, "brezpredmetna".

Župani bi na mejo napotili tudi vojsko
Župani bi na mejo napotili vojsko z večjimi pooblastili

Apelirajo na DZ RS, da izglasuje aktivacijo omenjenega člena

Kot še pišejo, že sedaj ne razpolagamo z zadostnim številom policistov za učinkovito varovanje meje, "ob tem pa moramo predvideti tudi možnost, da bo določeno število policistov zbolelo. Glede na navedeno lahko ugotovimo, da je Slovenska vojska edina preostala inštitucija, ki razpolaga z zadostnim številom opremljenih in usposobljenih ljudi za varovanje južne meje".

Kot posebej zaskrbljujoče pa navajajo novice, da je okužba s virusom COVID-19 že prisotna med nezakonitimi migranti, ki se nahajajo na evropskih tleh. "Zaradi načina nastanitve teh ljudi, tako v Evropi kot v Turčiji, smo lahko prepričani, da množične okužbe med njimi ne bo mogoče preprečiti. Zato se za vse tiste, ki smo zadolženi za varnost ljudi, porajajo vprašanja, kako se bomo spopadli z morebitnim migrantskim valom v času, ko z veliko muko zagotavljamo zaščitno opremo za lastne ljudi; ko pripravljamo scenarije, na kakšen način bomo uspeli lastno prebivalstvo oskrbovati s hrano in zdravili; kako bodo zdravstveni domovi zagotovili zdravstveno oskrbo občanom, kljub temu, da bo velik odstotek osebja izločen zaradi karantene in ob upoštevanju dejstva, da je že pred epidemijo primanjkovalo zdravstvenih delavcev," so še zapisali in dodali, da zaradi vsega naštetega podpirajo predlog za aktivacijo 37.a člena Zakona o obrambi in apelirajo na Državni zbor RS, da izglasuje aktivacijo omenjenega člena.