Samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci danes prejeli skupno 11,2 milijona evrov pomoči

Nakazilo je prejelo 32.015 samozaposlenih, kmetov, družbenikov in verskih uslužbencev, ki so do 18.4.2020 preko eDavkov vložili izjavo.

Prlekija-on.net, petek, 24. april 2020 ob 11:47
Nakazilo je prejelo 32.015 samozaposlenih, kmetov, družbenikov in verskih uslužbencev

Nakazilo je prejelo 32.015 samozaposlenih, kmetov, družbenikov in verskih uslužbencev

V skladu s 35. členom ZIUZEOP upravičencem za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka, ki so do 18.4.2020 vložili izjavo, da zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, nakaže Finančna uprava RS mesečni temeljni dohodek za marec do 25.4.2020. Na tej podlagi je Finančna uprava danes izvedla nakazilo 32.015 upravičencem, v skupnem znesku 11.205.250 evrov.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, omogoča upravičencem izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka ter oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost. 37. člen tega zakona določa, da je izjava upravičenca, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, informacija javnega značaja in se objavi na spletnih straneh Finančne uprave Republike Slovenije.

To so navodila za uveljavljanje pravice do temeljnega mesečnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov

To so navodila za uveljavljanje pravice do temeljnega mesečnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov


Seznam upravičencev vsebuje podatek o upravičencu (davčna številka in naziv oziroma ime in priimek), obdobja, za katera se upravičencu izplačuje mesečni temeljni dohodek, ter obdobja, za katera se upravičence oprosti plačila prispevkov za socialno varnost. Znesek mesečnega temeljnega dohodka za marec 2020 znaša 350 evrov, za april in maj pa po 700 evrov.

Upravičencu, ki vloži izjavo do 18. aprila 2020 za mesec marec, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije mesečni temeljni dohodek 25. aprila 2020. Upravičencu, ki vloži izjavo od 19. aprila do 30. aprila 2020, za mesec marec ali april ali meseca marec in april skupaj, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije do 10. maja 2020. Upravičencu, ki vloži izjavo od 1. maja do 31. maja 2020 za mesec marec ali april ali maj ali dva ali tri od navedenih mesecev skupaj, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije 10. junija 2020.

Upravičenci za oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost so oproščeni plačila prispevkov za socialno varnost za mesece marec (od 13. 3. do 31. 3.), april in maj 2020. Do oprostitve so upravičeni, če vložijo izjavo najpozneje do konca meseca, za katerega uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov, razen za mesec marec, za katerega lahko vložijo izjavo do konca aprila.

Seznam se ažurira po vsakem izplačilu mesečnega temeljnega dohodka in je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS.

V isti izjavi lahko upravičenci zaprosijo za mesečni temeljni dohodek in oprostitev plačila prispevkov. Izjavo se lahko na Finančno upravo RS pošlje le preko eDavkov (prek spletnega portala eDavki ali mobilne aplikacije eDavki). Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki. V eni izjavi se uveljavljata obe ugodnosti.Več v Gospodarstvo