Za vsako stranko potrebno razkužiti in prezračiti kabino, pomerjene obleke pa v »karanteno«

Nakupovanje oblačil bo odslej precej drugačno, kot smo bili vajeni. Vsi na varni razdalji, z maskami in razkuženimi rokami...

Prlekija-on.net, torek, 5. maj 2020 ob 21:392
Nakupovanje oblačil bo odslej precej drugačno

Nakupovanje oblačil bo odslej precej drugačno

Ob sproščanju ukrepov ob epidemiji Covid-19, je v vseh dejavnostih potrebno upoštevati določena navodila in ukrepe. Tako velja tudi v trgovinah z oblačili, kjer je poleg splošnih ukrepov, potrebno upoštevati še številne druge, specifične za to branžo.

Splošne ukrepe morajo upoštevati vsi - zaposleni in kupci, ki morajo biti brez znakov okužbe dihal (npr. nahod, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana temperatura), pogosto si naj umivajo ali razkužujejo roke (npr. z razkužilom na osnovi 60 do 80 % alkohola), naj se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden so roke umite ali razkužene. Upoštevajo naj higieno kihanja, kašlja, nositi morajo maske in so dobro seznanjeni s pravilnim načinom nošenja in snemanja mask. Maska mora segati od korena nosu do pod brado, med nošenjem se je ne dotikajo. Masko je treba zamenjati na 2 do 3 ure oz. prej, če se zmoči. Pred uporabo in po odstranitvi maske si je treba temeljito umiti ali razkužiti roke. Čim manj se dotikajo različnih predmetov in površin, le toliko, kot je nujno, priporoča se brezstično plačevanje.

Vsa podrobna navodila za stranke in zaposlene najdete na tej povezavi

Stranke na varni razdalji, z maskami in razkuženimi rokami

Ob upoštevanju vseh zgoraj navedenih ukrepov posebej izpostavljajo, da naj bo največje število strank v prostoru skladno s priporočili za živilske trgovine. V trgovini mora biti zagotovljena možnost umivanja in razkuževanja rok za zaposlene ter razkuževanja rok za stranke. Podajalniki razkužila naj bodo nameščeni na vhodu v trgovino, na več mestih v trgovini ter na izhodu. Zaposleni naj nadzirajo, da si stranke ob vstopu v trgovino razkužijo roke in nosijo maske.

Nadzirajo naj razdaljo med osebami, vsaj 1,5 do 2 metra. Na blagajnah naj se namestijo zaščitni zasloni iz stekla pleksi, tla pred blagajno naj imajo oznake za čakajoče na dveh metrih. Priporočajo, da so obvestila o zaščitnih ukrepih (plakati, infografike...) razobešena na več mestih v trgovini. Priporočajo tudi predvajanje zvočnih opozoril. Če opazijo stranko, ki ima prehlad ali kašlja, ga prosijo, da se vrne domov in da v primerih, ko je to mogoče, uporabi možnost dostave na dom.

Zaposleni naj si pogosto umivajo ali razkužujejo roke (npr. po uporabi telefona, računalnika, blagajne, po prijemanju oblačil, obešalnikov, stojal...). Pogosto čistijo ali razkužujejo površine, ki se jih ljudje pogosto dotikajo: kljuke, držala, ročaji, police, pulti, kljuke obešalnikov, stojala za oblačila, blagajna, blagajniški pult, tipke terminala POS...

Za čiščenje in razkuževanje prostorov naj se smiselno uporabljajo navodila iz dokumenta priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov, prostore trgovine je potrebno stalno in učinkovito zračiti. V primeru mehanskega prezračevanja naj se zrak izmenja le s svežim zunanjim zrakom, brez recirkulacije (kroženja) zraka. Svetujejo upoštevanje navodil za prezračevanje prostorov izven
zdravstvenih ustanov. Zaposleni naj imajo nekaj mask na zalogi za primer, če pride stranka brez maske.

Razkuževanje in zračenje kabin, pomerjene obleke 2 dni hraniti ločeno

V kolikor trgovina omogoča pomerjanje oblačil, je potrebno za vsako stranko razkužiti in učinkovito prezračiti kabino za pomerjanje. Oblačila, ki jih je stranka pomerila in jih ne bo kupila, je treba shraniti ločeno. Če so na oblačilih dodatki iz plastike in kovine (gumbi, zadrge, okrasni dodatki...), je treba te razkužiti. Nato se oblačila ločeno shranijo za 2 dni, preden gredo nazaj v promet*.

V kolikor trgovina ne omogoča pomerjanje oblačil, je potrebno, če oblačila ne ustrezajo in trgovina omogoča možnost, da jih stranka vrne, jih zaposleni da v čisto polivinilno vrečo in nanjo napiše datum. Če so na oblačilih dodatki iz plastike in kovine (gumbi, zadrge, okrasni dodatki...) te dodatke zaposleni pred deponiranjem v vrečo še razkuži z alkoholnim razkužilom. Nato se oblačila ločeno shranijo za 2 dni. Po dveh dneh gredo lahko spet v prodajo*. O tem naj zaposleni vodi evidenco.

*Do sedaj znanih podatkov iz literature o preživetju novega koronavirusa na različnih vrstah tkanin je malo. Po nekaterih podatkih virus na tekstilu v laboratorijskih pogojih preživi 1 dan. Če so na oblačilih različni dodatki (gumbi, zadrge, okrasni dodatki...), ki so iz plastike, kovine, je na teh materialih čas preživetja virusa daljši (3 do 7 dni). Zato priporočamo razkuževanje teh dodatkov.