Obvestilo v zvezi s prometom s kmetijskimi zemljišči, gozdovi ali kmetijami ter urejanjem GERK-ov

Prihod na UE je še vedno dovoljen samo po predhodnem dogovoru, ob upoštevanju zaščitnih ukrepov (zaščitna maska, razkuževanje)

Prlekija-on.net, ponedeljek, 11. maj 2020 ob 16:30
Ljutomer

Ljutomer

Iz Upravne enote Ljutomer vse občanke in občane obveščajo, da so ponudbe, ki so bile objavljene na oglasni deski in portalu e-Uprava pred uveljavitvijo Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2(COVID-19), (Ur. l. RS, št. 36/20 in 61/20, v nadaljevanju ZZUSUDJZ) in so jim z dnem uveljavitve ZZUSUDJZ roki prenehali teči (torej dne 29. 3. 2020), z današnjim dnem 11. 5. 2020 za preostali čas ponovno objavljene (objava se nadaljuje).

Ponudbe bodo (za preostali čas) objavljene na enotnem državnem portalu E-uprave ter fizično na oglasni deski v avli Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.

Obenem vas obveščajo, da se sprošča tudi »urejanje GERK-ov«.

Ureditev poteka po naslednjem postopku:

  1. na naslov ue.ljutomer@gov.si pošljete pisno zahtevo (z ali brez varnega elektronskega podpisa) za urejanje neskladij na vašem KMG ali pa pokličete na 02-584-94-18;
  2. uradna oseba bo v aplikaciji RKG izvedla popravke, vi kot nosilec KMG, pa boste lahko urejene GERK-e pregledali na spletnem pregledovalniku RABA-GERK od doma;
  3. po strinjanju z ureditvijo, se boste v dogovoru z uradnikom oglasili na upravni enoti za podpis zapisnika, s čimer se sestanek v RKG zaključi.

Prosijo vas, da na e-vlogi navedete tudi vašo telefonsko številko, da vas po pregledu in ureditvi GERK-ov lahko pokličejo. Prihod na UE je dovoljen samo po predhodnem dogovoru, ob upoštevanju zaščitnih ukrepov (zaščitna maska, razkuževanje).

V kolikor imate kakršne koli znake bolezni COVID-19 obisk na UE Ljutomer ni dovoljen!