Vinarji lahko pridobijo finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina

Prejemniki obvestil lahko prejete obrazce vrnejo najkasneje do 15. 5. 2020 in pridobijo finančno pomoč zaradi izpada dohodka zaradi COVID-19

Prlekija-on.net, ponedeljek, 11. maj 2020 ob 20:45
Vinarji lahko pridobijo finančno nadomestilo

Vinarji lahko pridobijo finančno nadomestilo

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je vsem nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje iz prve točke šestega člena Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19, poslala predtiskane obrazce »Nadomestilo zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19«.

Prejemnikom obvestil svetujejo, naj prejete obrazce čim prej pregledajo, podpišejo in jih najkasneje do 15. 5. 2020 pošljejo nazaj, in sicer po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom "izredni začasni ukrepi" ali elektronsko na e-naslov: aktrp@gov.si s skeniranim podpisom.

Več informacij glede uveljavljanja finančnega nadomestila najdete tukaj

Vlagatelj je lahko tudi nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je član zadruge in ima z zadrugo sklenjeno pogodbo o trajnem poslovnem sodelovanju za oddajo grozdja in izpolnjuje pogoje iz druge točke šestega člena Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19. Član zadruge, ki izpolnjuje pogoje iz odloka, lahko "Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19" in pogodbo o trajnem poslovnem sodelovanju za oddajo grozdja na Agencijo odda v enakih rokih in na enak način.

Zahtevek je objavljen v Uradnem listu RS št. 61/2020 in na spletni strani.Več v Gospodarstvo