Podaljšana roka za ureditev ptujske mestne tržnice in prenovo soboškega mestnega središča

S podaljšanjem roka do realizacije projektov in koriščenja evropskih sredstev

Prlekija-on.net, torek, 12. maj 2020 ob 10:59
S podaljšanjem roka do realizacije projektov in koriščenja evropskih sredstev

S podaljšanjem roka do realizacije projektov in koriščenja evropskih sredstev

Ministrstvo za okolje in prostor je s sklepom podaljšalo rok za izvedbo dveh projektov - »Ureditev mestne tržnice« v Mestni občini Ptuj do konca letošnjega leta in »Prenova mestnega središča, 1. faza« v Mestni občini Murska Sobota, do konca junija 2021. Projekta, v skupni vrednosti dobrih 11,3 milijona evrov se izvajata v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, iz prednostne naložbe za sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja in oživitve mest. Z izvedbo teh dveh projektov bodo prebivalci obeh mestnih občin deležni sanacije degradiranih območij in izboljšanja kvalitete bivanja, hkrati pa bo izvedba vseh načrtovanih gradbenih in ureditvenih del delovala tudi kot dodatna spodbuda za gospodarske dejavnosti v obdobju oživljanja gospodarstva ob zaključku ukrepov.

Ureditev mestne tržnice na Ptuju

Investicija predstavlja funkcionalno in stavbno prenovo mestne tržnice, ki bo obsegala ureditev notranjih prostorov in zunanjih površin, z ustrezno prometno ureditvijo peš, tekočega in mirujočega prometa. S prenovo se želi revitalizirati degradirano urbano območje in s tem odpraviti funkcionalno degradacijo prostora ter sum na socialno degradacijo. Namen je tudi povečati atraktivnost mestnega jedra in ohraniti kulturni spomenik lokalnega pomena.

Do podaljšanja projekta je prišlo zaradi bistveno večjega obsega arheoloških ostankov od predvidenega na območju izvedbe projekta. EU sofinancira 80 % upravičenih stroškov, RS pa 20 %.

Prenova mestnega središča v Murski Soboti

Investicija predstavlja celovito prenovo osrednjega območja centra mesta Murska Sobota - Trg zmage, južni del Slovenske ulice. Mestna občina namerava revitalizirati in ponovno oživiti izpraznjeno mestno središče, za katero velja, da obstaja v skladu z merili in kriteriji za določitev degradiranih urbanih območij sum socialne degradacije, zaznani pa sta tudi funkcionalna in fizična degradacija. Cilj je, da se s prenovo uredi privlačnejše okolje za različne ciljne skupine, predvsem prebivalce, zlasti mlade, kar bo pozitivno vplivalo na zmanjšanje izseljevanja ter slabih socialnih razmer na sploh.

Do podaljšanja projekta je prišlo zaradi podaljšanja izvedbe javnega naročila in bistveno višje ponudbene vrednosti od načrtovane v projektantskem predračunu. EU sofinancira 80 % upravičenih stroškov, RS pa 20 %.Več v Gospodarstvo