Vlada podprla izvajanje letalske obrambe pred točo na območju severovzhodne Slovenije

Ministrstvo bo zagotovilo 35 odstotkov sredstev, ostalo pa bodo prispevale vključene občine

Prlekija-on.net, četrtek, 14. maj 2020 ob 21:22
Toča je v zadnjih letih večkrat klestila po severovzhodu

Toča je v zadnjih letih večkrat klestila po severovzhodu

Vlada je na četrtkovi, 39. dopisni seji, ob seznanitvi z Informacijo o izvajanju letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom podprla izvajanje letalske obrambe pred točo na območju severovzhodne Slovenije v letih 2020 in 2021.

Sredstva za sofinanciranje izvajanja letalske obrambe pred točo se namenijo s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v kolikor bo izkazan tudi interes lokalnih skupnosti. Šteje se, da bo interes lokalnih skupnosti izkazan, v kolikor bo v izvajanje letalske obrambe pred točo vključenih vsaj polovica občin z branjenega območja severovzhodne Slovenije. Branjeno območje zajema vseh 27 občin v statistični regiji Pomurje, vseh 41 občin v statistični regiji Podravje ter dodatno občini Slovenske Konjice in Zreče iz Savinjske statistične regije ter občino Podvelka iz Koroške statistične regije.

Ministrstvo zagotovi 35 odstotkov sredstev, ostalo vključene občine

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prispeva do 35 % sredstev za izvedbo priložnostnega skupnega javnega naročila za izbiro izvajalca letalske obrambe pred točo, preostali del sredstev pa zagotovijo občine, ki se vključijo v izvajanje letalske obrambe pred točo.

Najboljši obrambi pred posledicami toče sta sicer zaščitna mreža in zavarovanje kmetijskih pridelkov pred točo. Vendar je zaščitne mreže mogoče uporabiti le v trajnih nasadih, predvsem sadovnjakih. Večji del na novo posajenih sadovnjakov že vključuje tudi postavitev mreže. Kmetijske pridelke je mogoče zavarovati pred posledicami škode zaradi toče in pridobiti nepovratna sredstva za sofinanciranje zavarovalne premije. Delež podpore za sofinanciranje zavarovanja in obseg razpoložljivih sredstev se je, po letih zniževanja, postopoma dvignil in z letom 2019 za zavarovanje rastlinske proizvodnje znaša 50% obračunane zavarovalne premije.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je nemudoma začelo s postopki za izvedbo javnega naročila tako, da je občine na branjenem območju že pozvalo k predložitvi pooblastila za izvedbo skupnega priložnostnega javnega naročila.