Saniralo in posodobilo se bo letno kopališče v Ljutomeru

V sklopu investicije bo obnovljena tesnost bazenske školjke, zamenjani bodo tudi dotrajani reflektorji

Prlekija-on.net, ponedeljek, 25. maj 2020 ob 21:33
Letno kopališče Ljutomer

Letno kopališče Ljutomer

Fundacija za šport je oktobra 2019 objavila Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2020, 2021 in 2022. Občina Ljutomer je na navedeni javni razpis prijavila projekt Sanacija in posodobitev letnega kopališča v Ljutomeru. Odločbo o dodelitvi sofinancerskih sredstev v višini 13.269 evrov je Občina Ljutomer kot investitor prejela 22. maja 2020.

Trenutno potekajo aktivnosti glede zbiranja ponudb za izbiro najugodnejšega izvajalca del. Ocenjena vrednost projekta znaša 39.400 evrov. Nastali bodo še stroški izvajanja strokovnega in finančnega nadzora nad investicijo. Dela se bodo pričela izvajati po podpisu izvajalske pogodbe in uvedbi v delo, končana bodo predvidoma v treh tednih. V sklopu investicije bo obnovljena tesnost bazenske školjke, zamenjani bodo tudi dotrajani reflektorji.