Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec obisk pomurske regije pričela pri Sv. Juriju ob Ščavnici

V KUS Sveti Jurij ob Ščavnici se je srečala s predstavniki kmetov iz različnih sektorjev

Branko Košti, petek, 29. maj 2020 ob 17:48
Aleksandra Pivec pri Sv. Juriju ob Ščavnici

Aleksandra Pivec pri Sv. Juriju ob Ščavnici

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je današnji obisk pomurske regije pričela v občini Sv. Jurij ob Ščavnici. V tamkajšnjem Kulturnem in upravnem središču Sveti Jurij ob Ščavnici se je srečala s predstavniki kmetov različnih sektorjev.

Na srečanju, potekalo je za zaprtimi vrati, so se pogovarjali o izzivih in problemih, s katerimi se že in se bodo tudi v prihodnosti, soočali govedorejci, prašičerejci, pridelovalci sadja in zelenjave ter vinogradniki, saj regija razpolaga z veliko površinami, primernimi za poljedelstvo in sadjarstvo. Ministrica je izpostavila prihajajočo novo finančno perspektivo, katera bo prinesla nova pravila skupne kmetijske politike. Pogovarjali so se tudi o konkretnih rešitvah in vlaganjih v rastlinsko pridelavo. Kot najpomembnejše je izpostavila potrebo po vzpostavitvi trdne verige med pridelovalci, zadrugami, živilskopredelovalno industrijo vse do trga.

Ključni pogoj za doseganje ciljev ministrica vidi v sodelovanju in povezovanju ter nujnosti določenih sprememb, ki se morajo začeti pri vsakem posamezniku.

V nadaljevanju dneva je ministrica obiskala podjetja Cornus v Logarovcih, Paradajz v Renkovcih in Ocean Orchids v Dobrovniku.

Izjavo ministrice Aleksandre Pivec za medije, po srečanju s predstavniki kmetov, si lahko ogledate v video posnetku.Več v Gospodarstvo