Minister Černač delovni obisk v Podravski regiji začel v občini Ormož

Izmenjali so mnenja o rekonstrukciji čistilne naprave, ureditvi vodovodnega sistema in razširitvi ekonomsko poslovne cone Ormož

Prlekija-on.net, sobota, 6. junij 2020 ob 09:36
Minister v Ormožu, foto: Služba Vlade RR za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Minister v Ormožu, foto: Služba Vlade RR za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo Zvonko Černač in državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs sta v petek nadaljevala z obiski slovenskih občin. Minister se je srečal z župani občin Ormož, Destrnik, Pesnica, Kungota in Šentilj, državna sekretarka je obiskala občine Lenart, Hoče-Slivnica in Apače. Pogovorili so se o izkušnjah z izvajanjem projektov s pomočjo evropskih sredstev in izmenjali poglede na izvajanje evropske kohezijske politike v novem programskem obdobju 2021-2027.

O rekonstrukciji čistilne naprave, ureditvi vodovodnega sistema in razširitvi ekonomsko poslovne cone

Minister Černač je delovni obisk v Podravski regiji začel v občini Ormož. Z županom mag. Danijelom Vrbnjakom in njegovimi sodelavci je spregovoril o treh ključnih občinskih projektih. Izmenjali so mnenja o rekonstrukciji čistilne naprave, ureditvi vodovodnega sistema in razširitvi ekonomsko poslovne cone Ormož. Minister je pojasnil, da je treba pri pridobivanju evropskih sredstev odpraviti številne administrativne ovire v postopkih in zmanjšati število nivojev odločanja. "Izvajanje kohezijske politike je treba približati izvajalcem, občinam in vsem, ki potrebujejo sredstva za njihov razvoj", je še poudaril.

V nadaljevanju je minister obiskal občino Destrnik, kjer se je z županom Francem Pukšičem pogovarjal o projektih, financiranih iz obstoječe finančne perspektive in o izvajanju evropske kohezijske politike v prihodnjem sedemletnem obdobju.

O programskem obdobju 2021-2027 se je minister pogovarjal tudi z županom občine Pesnica, mag. Gregorjem Žmakom, županjo občine Kungote, Tamaro Šnofl in županom občine Šentilj, Štefanom Žvabom. Minister je povedal, da je obstoječa finančna perspektiva pokazala tudi nekaj pomanjkljivosti, in zato slabšo operativnost pri izvedbi. "Načrtujemo, da bomo v naslednji finančni perspektivi odpravili ovire, ki preprečujejo operativnejšo izvedbo," je zatrdil minister in pojasnil, da se z namenom hitrejše in lažje dostopnosti občin do sredstev evropske kohezijske politike razmišlja o zamenjavi instrumenta dogovora za razvoj regij z drugimi bolj operativnimi prijemi.

Minister je županom prav tako sporočil, da bo odločitev o tem, ali bomo kohezijsko politiko v naslednjem obdobju izvajali v okviru enega ali dveh operativnih programov, znana do konca junija. Župani podpirajo dva operativna programa in odpravo administrativnih ovir pri dostopu do kohezijskih sredstev.

V Apačah o projektih na področju infrastrukture, turizma, kmetijstva, okolja in sociale

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs je delovni obisk začela v občini Apače. Z županom dr. Andrejem Steyerjem sta se pogovorila o aktualnih projektih na področju infrastrukture, turizma, kmetijstva, okolja in sociale. Z obiski je nadaljevala v Podravju. Z županom občine Lenart mag. Janezom Krambergerjem se je pogovorila o izvajanju projekta odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter o projektu kolesarske povezave v Lenartu. Dan je zaključila v občini Hoče-Slivnica, kjer se je z županom dr. Markom Soršakom pogovorila o gradnji povezovalnih cest in izgradnji kanalizacijskega sistema v občini Hoče-Slivnica.Več v Gospodarstvo