DPRS prijavilo ministra za okolje in prostor na KPK

Menijo namreč, da njegovo delovanje v funkciji ministra Vlade RS ni skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije

Prlekija-on.net, sreda, 10. junij 2020 ob 12:22
V zadnjih tednih se vrstijo protesti tudi zaradi poseganja v naravo

V zadnjih tednih se vrstijo protesti tudi zaradi poseganja v naravo

Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) je podalo prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) zoper ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka. Kot so sporočili v izjavi za javnost, menijo namreč, da njegovo delovanje v funkciji ministra Vlade RS ni skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), "na kar med drugim nakazujejo kršitve predpisov o nasprotju interesov ter kršitve etike in integritete javnega sektorja."

V nadaljevanju so povzeli nekaj dejstev, s katerimi so seznanili KPK in priložili dokaze.

"G. Vizjak je bil v Partnerju oz. HESS osebno zadolžen za vodenje projekta HE Mokrice, konkretno za pripravo projekta do izdaje gradbenega dovoljenja. Tudi sam je 12. marca letos na zaslišanju za ministrsko funcijo v Državnem zboru pri opisu svoje poklicne poti dejal: »...od leta 2014 naprej pa sem zaposlen v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi kot vodja projekta, pridobivanje okoljevarstvenega soglasja za Hidroelektrarno Brežice oziroma Mokrice, pardon.«

HESS je za projekt HE Mokrice konec 2018 dobil okoljevarstveno soglasje Agencije RS za okolje (ARSO), ki pa smo ga v DPRS vložili v presojo Upravnemu sodišču. Zaradi vseh zaznanih nepravilnosti smo namreč v DPRS uporabili razpoložljivo pravno sredstvo, ki ga imamo kot stranski udeleženec v postopku, in sprožili tožbo. Upravno sodišče je lani spomladi pritrdilo DPRS, saj je zaradi vseh procesnih in vsebinskih nepravilnosti in nezakonitosti odpravilo okoljevarstveno soglasje za HE Mokrice in zadevo vrnilo v ponovno presojo na ARSO. Obstaja vrsta dokazov, da je g. Vizjaka, ki se je kot zastopnik in v imenu HESS tudi udeležil ustne obravnave v postopku na ARSO, razsodba upravnega sodišča osebno vznemirila - to je, nenazadnje, jasno nakazal tudi na zaslišanju za ministrsko funkcijo. Hkrati je g. Vizjak krivdo za odpravo soglasja ter odmik začetka gradnje HE pripisal izključno DPRS - čeprav je DPRS, kot navedeno, zgolj uporabil razpoložljivo pravno sredstvo in čeprav je sodišče prepoznalo izdano okoljevarstveno soglasje za nezakonito, zlasti in predvsem zaradi pomanjkljivosti na strani investitorja!

Poznavanje teh okoliščin je po mnenju DPRS pomembno za presojo potez g.Vizjaka takoj po prevzemu ministrske funkcije v Vladi RS v kontekstu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPK). Ob tem je pomembno dejstvo, da je minister Vizjak član SDS, trenutne najmočnejše vladne stranke. Z vrsto predlogov, ki so bili sprejeti v obsežnih paketih protikoronske zakonodaje po hitrih, nujnih postopkih brez sodelovanja zainteresirane javnosti, je uspel vsiliti bistvene spremembe na več področjih, povezanih s projektom HE Mokrice: od odprave ključnih naravovarstvenih varovalk pri začetku gradnje velikih objektov, ki pomenijo nepopravljive posege v okolje in naravo, do uvedbe dodatnih pogojev za sodelovanje nevladnih organizacij v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj in za pridobitve statusa delovanja v javnem interesu, pa do izključitve stranskih udeležencev v obstoječih postopkih pridobivanja okoljevarstvenega soglasja (konkretno tudi DPRS iz postopka HE Mokrice). Povedano enostavneje: ker projekta HE Mokrice ni mogel izpeljati po veljavnih standardih in veljavni zakonodaji, usklajeni z EU, je takoj po nastopu ministrske funcije poskrbel za spremembo zakonodaje in znižanje standardov ter izključitev udeležencev, ki bi lahko opozarjali na nezakonita delovanja tako investitorja, kakor nezadostno izvrševanje javnih pooblastil.

Posebej problematično so tudi izjave ministra Vizjaka glede projekta HE Mokrice. Ta projekt za izdajo okoljevarstvenega soglasja je namreč še vedno v ponovni presoji pri ARSO. In čeprav strokovna presoja še ni končana in čeprav je torej njen izzid nejasen, minister Vizjak javno izjavlja, da okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje za HE Mokrice pričakuje še letos. Izražanje takih pričakovanj v odprtih strokovnih postopkih, ki potekajo na neodvisnih državnih agencijah in organih, je po našem mnenju problematično in nesprejemljivo, saj pomeni nedopusten političen pritisk na strokovno delo teh organov," so pri DPRS povzeli nekaj dejstev.

Menijo, da mora KPK preučiti poteze ministra Vizjaka

"Zato menimo, da gre pri ministru Vizjaku v konkretnem primeru vsaj za nasprotje interesov, ki se ga je skladno z ZintPK dolžan izogibati, saj noben politični funkcionar ne sme svoje oblastniške moči zlorabljati za uresničitev interesov poslovnih subjektov, s katerimi je (bil) povezan ali interesov prijateljskih poslovnih krogov. Moč ministrov vladnih strank - zlasti, če prihajajo iz najmočnejše vladne stranke - po našem mnenju nikakor ne sme pomeniti padec vseh standardov, ki so jamstvo integritete in etike v političnem delovanju, zato menimo, da mora KPK preučiti poteze ministra Vizjaka. Določeno zaskrbljenost je KPK sicer (edina) izkazala že ob sprejetju ustavno spornih sprememb gradbene in okoljske zakonodaje. Določene njegove ukrepe pa presoja tudi samo Ustavno sodišče," so še zapisali.Več v Gospodarstvo