Zdravstveno letovanje v Baški letos za 92 otrok iz UE Ljutomer

Zdravstveno letovanje otrok iz UE Ljutomer se organizira v izmeni: od 21. 07. 2020 do 31.07.2020

Prlekija-on.net, petek, 12. junij 2020 ob 09:52
Baška

Baška

Občinsko društvo prijateljev mladine Ljutomer bo v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Murska Sobota in s pomočjo namenskih sredstev ZZZS organiziralo zdravstveno letovanje otrok v Otroškem počitniškem domu v Baški za 92 otrok iz UE Ljutomer.

Po letošnjem razpisu ZZZS se zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev lahko udeležijo otroci, šolarji in mladostniki v starosti od 5 (pet) do 19 (devetnajst) let, ki imajo v medicinski dokumentaciji pri izbranem zdravniku zapise o večkratni hospitalizaciji ali so bili pogosteje bolni, kar pomeni, da imajo v obdobju od 01. marca 2019 do 07. februarja 2020 dva in več zapisov v medicinski dokumentaciji.

Vsi otroci, šolarji in mladostniki, ki izpolnjujejo navedene pogoje in bodo dobili napotnico pri izbranem osebnem zdravniku, se bodo lahko udeležili zdravstvenega letovanja.

Ekonomska cena zdravstvenega letovanja znaša: 375,00 EUR
Od tega ZZZS, OE M. Sobota otrokom z napotnico krije: 277,70 EUR
Starši otrok z napotnico prispevajo: 97,30 EUR

Zdravstveno letovanje otrok iz UE Ljutomer se organizira v izmeni: od 21. 07. 2020 do 31.07.2020

Vse aktivnosti v zvezi z izdajanjem napotnic - prijavnic se bodo pričele s 15.06.2020.

Kontaktna oseba Bojana Gošnjak, tel.: 041-676-255, e-mail: dpmljutomer@gmail.com.

Postopek prijave otrok za zdravstveno letovanje UE Ljutomer bo potekalo na naslednji način:

  • Starši dobijo napotnico za letovanje otroka v ZD Ljutomer na otroškem dispanzerju. Tudi starši, katerih otroci imajo izbranega zdravnika izven ZD Ljutomer, dobijo napotnico na otroškem dispanzerju, vendar je morajo potem dostaviti do izbranega zdravnika.
  • Izpolnjeno napotnico - prijavnico je potrebno poslati po pošti najkasneje do 30.06.2020 na naslov BOJANA GOŠNJAK, Vrazova ul. 8, 9240 Ljutomer ali dostavijo osebno.
  • Na letovanje se lahko prijavijo tudi otroci, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev in zaradi tega ne prejmejo potrjene napotnice pri izbranem zdravniku. V tem primeru starši za letovanje svojega otroka krijejo polno ekonomsko ceno letovanja, ki znaša 375,00 EUR.
  • Na istem naslovu (Gošnjak Bojana, Vrazova ulica 8, 9240 Ljutomer) bomo sprejemali PRIJAVE ODRASLIH ZA VODENJE OTROK NA LETOVANJU IN SICER VODITELJE PEDAGOŠKE, SOCIALNE ALI ZDRAVSTVENE SMERI (LAHKO SO ŠTUDENTI VIŠJIH LETNIKOV). PRIJAVNICE DVIGNEJO PRI KONTAKTNI OSEBI ALI POŠLJEMO PO ELEKTRONSKI POŠTI.