Vlada znižala zneske trošarin za energente

Cene glavnih dveh energentov še tako naprej ostaja 1 evro/liter

Prlekija-on.net, ponedeljek, 29. junij 2020 ob 19:47
Cene glavnih dveh energentov še naprej ostaja 1 evro/liter

Cene glavnih dveh energentov še naprej ostaja 1 evro/liter

Vlada je na dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, ki začne veljati 30. junija 2020.

V skladu z Zakonom o trošarinah se trošarina od energentov plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na namen (za ogrevanje ali pogon). Trošarinska obveznost nastane v trenutku proizvodnje ali vnosa ali uvoza, obveznost za obračun in plačilo pa nastane s sprostitvijo v porabo in je določena v 6. členu Zakona o trošarinah. Trošarinski zavezanec mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine. Zakon daje pooblastilo vladi za zmanjšanje ali povečanje trošarine, v skladu z ekonomsko politiko Republike Slovenije.

S predloženo uredbo se trošarina za bencine zniža z 0,41325 evra/liter na 0,38513 evra/liter oziroma za 0,02812 evra/liter in za plinsko olje za pogon zniža z 0,38069 evra/liter na 0,35794 evra/liter oziroma za 0,02275 evra/liter.

Cene glavnih dveh energentov še tako naprej ostaja 1 evro/liter.