»Od ust do mitohondrija«

Učenje biologije in kemije malo drugače – SKUM

Prlekija-on.net, torek, 7. julij 2020 ob 16:22
Od ust do mitohondrija

Od ust do mitohondrija

Še pred zaključkom tega posebnega šolskega leta so na OŠ Stročja vas pripravili poseben zaključek prav posebnega projekta. Osmošolci so s ponosom predstavili, kaj in kako so delali pred in med izobraževanjem na daljavo.

Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo, krajše SKUM je pet letni projekt, v katerem aktivno sodeluje OŠ Stročja vas, in to že tretje leto zapovrstjo. Sam projekt temelji na dveh idejah, ki ju je zasnoval prof. dr. Robi Kroflič, redni profesor za področji obče pedagogike in teorije vzgoje na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Namen je poučevanje v umetnosti in poučevanje s pomočjo umetniške izkušnje - razvoj vsebin v kulturno manj spodbudnih okoljih. Koordinatorica projekta na šoli je ga. Petra Šijanec Koren, prof. slovenščine in angleščine.

V šolskem letu 2019/2020 sta učiteljici ga. Nataša Horvatić Dolamič, prof. biologije in ga. Daniela Škrobar, prof. kemije in biologije sprejeli izziv poučevanja biološko-kemijskih vsebin s primesmi umetnosti - plesa in risanja.

Snov je bila sprva podana s strani obeh učiteljic in nato se je pridružila plesalka, Katja Kosi, ki je s pomočjo plesa (gibov) z učenci prikazovala zgradbo in delovanje prebavil.

Načrtovano delo je nepričakovano prekinilo poučevanje na daljavo in rodila se je nova ideja za nadgraditev in hkrati razširitev ter poglabljanje v snov še preko likovne umetnosti. Priključila sta se učitelj likovne umetnosti na šoli Vitomir Kaučič, akademski slikar in znan stripar ter ilustrator dr. Horowitz oz. Ciril Horjak, akademski slikar. Le-ta je z učenci ustvaril filmček, v katerem so prikazali pridobljeno znanje. Učenci so obenem izjavili, da jim je ta učna izkušnja prinesla možnost poglobljenega pridobivanja znanja, hkrati pa so spoznali, da jim je način klasičnega poučevanja s primesmi umetnosti ogromno doprinesel k razumevanju in večji zainteresiranosti.

V sredo, 10. 6. 2020, se je na OŠ Stročja vas primer dobre prakse zaključil in obeležil s prireditvijo, ki se je odvila času, v katerem se nahajamo, primerno. Preko ZOOM-a so se v živo javljali vodja projekta na UL FF dr. Robi Kroflič, predstavnici Zavoda Petida dr. Petra Štirn Janota in Darja Štirn, plesalka Katja Kosi in Ciril Horjak, s prisotnostjo pa so nas počastili predstojnica ZRSŠ OE Murska Sobota, ga. Irena Kumer, direktorica občinske uprave Občine Ljutomer, ga. Angelca Lukman, predsednica sveta zavoda OŠ Stročja vas, ga. Monika Leštan, predsednik KS Stročja vas, g. Srečko Mihorič ter g. Žiga Golob, kontrabasist, ki je zvočno opremil ogled premiere. Z velikim pričakovanjem so si svoje delo ogledali osmošolci, ki niso mogli skriti svojega navdušenja in ponosa obenem. Ostali učenci so spremljali dogajanje v šolski telovadnici preko Livestream-a. Za mnoge običajna sreda je v srcih osmošolcev, učiteljic in vseh vpletenih pustila velik pečat. Delo v projektu je učencem in učiteljem je odstrlo novo dimenzijo poučevanja in učenja, obenem pa ustvarilo izdelek, ki bo predstavljen kot primer dobre prakse in implementiran kot učni pripomoček v ostale šole.

Povzela: Petra Šijanec Koren