Potrdili Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19. Kaj prinaša?

Cilj PKP4 je zaščititi zdravje ljudi, preprečiti širitev okužbe in odgovoriti na realne potrebe državljank in državljanov Republike Slovenije.

Prlekija-on.net, petek, 10. julij 2020 ob 11:07
Eden od ukrepov je tudi mobilna aplikacija za obveščanje oseb o stikih z okuženimi z virusom SARS-CoV-2

Eden od ukrepov je tudi mobilna aplikacija za obveščanje oseb o stikih z okuženimi z virusom SARS-CoV-2

Poslanske in poslanci Državnega zbora so v četrtek, 9. julija, potrdili Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covid-19 (t.i. PKP4). Gre za četrti sveženj ukrepov, s poudarkom na ohranitvi čim več delovnih mest in preprečitvi širjenja virusa COVID-19. Poglavitni ukrepi so zato nanašajo na podaljšanje ukrepa čakanja na delo, določitev in plačilo nadomestila za odrejeno karanteno, financiranje dodatnih kadrov v socialno varstvenih zavodih v javni mreži in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ter na uvedbo mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi.

Cilj PKP4 je zaščititi zdravje ljudi, preprečiti širitev okužbe in odgovoriti na realne potrebe državljank in državljanov Republike Slovenije.

Podaljšanje ukrepa čakanja na delo

Za trg dela sta bila z namenom ohranitve delovnih mest sprejeta dva ključna interventna ukrepa, ukrep povračila nadomestila plače za čakanje na delo in ukrep subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa. Da bi ohranili zaposlitve delavcev, se s PKP4 podaljšuje povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo do 31. julija, z možnostjo podaljšanja do konca septembra. Upravičenemu delodajalcu bo tudi v bodoče Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) izplačal delno povračilo za delavca na čakanju v višini 80% nadomestila plače, ki je omejeno z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, to je 892,50 EUR. Delodajalec bo v obdobju koriščenja ukrepa onemogočeno odpuščanje iz poslovnega razloga ali odpoved pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov.

Karantena

Breme izplačila nadomestila plač za delavce v karanteni, ki jim delodajalec ne bo mogel organizirati dela na domu, se do konca septembra prelaga na državni proračun. Delodajalci bodo lahko povračilo nadomestila plače za ta primere uveljavljali najdlje do 30. septembra 2020.

Višina nadomestila odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni

Višina nadomestila bo odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni, pri čemer se za tiste, ki jim bo odrejena karantena in jim bo delodajalec lahko odredil delo na domu, nič ne spreminja. Za tiste, ki jim bo odrejena karantena in jim delodajalec ne bom mogel organizirati dela na doma, velja sledeč:

1. Delavec, ki mu bo odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca, delodajalec pa zanj ne bo mogel organizirati dela na domu, bo imel pravico do nadomestila plače v višini 100% njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas.

2. Delavec, ki se bo odpravil v državo na zelenem ali rumenem seznamu in mu bo prehodu meje v Slovenijo odrejena karantena ali delavec, ki mu bo odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo, delodajalec pa zanj ne bo mogel organizirati dela na domu, bo imel pravico do nadomestila v višini 80% njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas.

3. Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi odhoda v državo, ki je na rdečem seznamu, ne bo upravičen do nadomestila plače v času odrejene karantene. So pa izjeme v primeru odhoda in v teh treh primerih bo delavec upravičen do nadomestila plače v višini polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače. Te izjeme so smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrt staršev - oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj, rojstvo otroka.

Financiranje dodatnih kadrov

Varstvo starejših je ključna tema dela ministrstva pod vodstvom ministra Janeza Ciglerja Kralja. 31 milijonov se v PKP4 namenja reševanju kadrovske stiske v naslednjih dveh letih. Finančna sredstva se bodo namenila financiranju dodatnih kadrov v socialnovarstvenih zavodih v javni mreži, za izvajanje socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev. Kadrovska okrepitev in izboljšanje standardov v domovih tako ne bo preložena na pleča oskrbovancev oziroma njihovih svojcev.

Dodatno kadrovsko podporo se bo zagotovilo tudi ZRSZ. V času epidemije COVID-19 so zaposleni na ZZRSZ zavzeli pomembno vlogo kot glavni izvajalci interventnih ukrepov. Tudi v bodoče bo ZRSZ imel zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju pogojev za odziven trg dela. Prihodnji 2 leti bosta namreč ključni za zagotovitev stabilnega gospodarstva in posledično delovna mesta, zato tudi zagotavljamo potrebno kadrovsko podporo ZRSZ.

Mobilna aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi

Četrti ukrep, ki sodi v pristojnost Ministrstva za javno upravo, se nanaša na preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Zakon določa vzpostavitev in zagotavljanje delovanja mobilne aplikacije za obveščanje oseb o stikih z okuženimi z virusom SARS-CoV-2, ki temelji na določbah zakona o nalezljivih bolezni. Namestitev in uporaba mobilne aplikacije bo prostovoljna in brezplačna, razen v primerih, ko bo posameznik potrjeno pozitiven na virus. V teh primerih bo namestitev mobilne aplikacije obvezna z vnosom naključne kode.Več v Slovenija