Dejan Židan naslovil poslanski vprašanji o Naturi 2000 ter razgradnji NEK in odlaganju radioaktivnih odpadkov

Tokrat sprašuje v zvezi z izvajanjem prioritetnih projektov iz programa upravljanja z Naturo 2000 od 2015-2020 in v zvezi s financiranjem razgradnje NEK in odlaganjem vseh radioaktivnih odpadkov iz NEK

Prlekija-on.net, sobota, 11. julij 2020 ob 09:48
Dejan Židan

Dejan Židan

Poslanec Socialnih demokratov mag. Dejan Židan, je tokrat postavil poslansko vprašanje v zvezi z izvajanjem prioritetnih projektov iz programa upravljanja z Naturo 2000 od 2015-2020, ki ga je naslovil na ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka ter poslansko vprašanje v zvezi s financiranjem razgradnje NEK in odlaganjem vseh radioaktivnih odpadkov iz NEK, naslovljenega na ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca.

Celotni besedili poslanskih vprašanj objavljamo spodaj.

Besedilo poslanskega vprašanja v zvezi z izvajanjem prioritetnih projektov iz programa upravljanja z Naturo 2000 od 2015-2020

Program upravljanja z Naturo 2000 od 2015-2020 je bil leta 2015 sprejet na Vladi in leto kasneje tudi deloma spremenjen. Na uradno dostopnih spletnih mestih lahko zasledimo tudi prilogo 6.4. kjer je seznam prioritetnih projektov, ki so bili izbrani, da se bodo izvajali. Ob pregledu spletnega mesta lahko zasledimo tudi dve poročili o izvajanju omenjenega programa za leto 2017 in leto 2018. Izvajani projekti se financirajo iz Operativnega programa za izvajanje.

Na podlagi napisanega vas, spoštovani minister, sprašujem naslednje:

  1. Kateri so tisti projekti, ki so se do sedaj izvedli? (prosim za konkretne podatke za posamezen izvajan projekt: lokacija izvedbe in vrednost projekta).
  2. Kateri so tisti projekti, ki se trenutno izvajajo? (prosim za konkretne podatke za posamezen izvajan projekt: lokacija izvedbe in vrednost projekta).
  3. Kateri projekti iz omenjenega programa so še v pripravi? (prosim za konkretne podatke o fazi priprave, lokaciji izvedbe in predvideni časovnici).
Besedilo poslanskega vprašanja v zvezi s financiranjem razgradnje NEK in odlaganjem vseh radioaktivnih odpadkov iz NEK

8. julija smo na državnozborski Komisiji za nadzor javnih financ obravnavali poročilo Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljevanju NEK) in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK o poslovanju sklada za leto 2018.

Med prebiranjem poročila lahko zasledimo na 16. strani zaskrbljujoč podatek, ki govori o temu, da Nadzorni odbor Sklada za financiranje razgradnje NEK opozarja na veliko verjetnost, da ob sedanji zakonski ureditvi Skladu ne bo uspelo zagotoviti vseh potrebnih sredstev za njegov namen. Ugotovimo torej lahko, da primanjkuje finančnih sredstev za razgradnjo NEK in odlaganja vseh radioaktivnih odpadkov iz NEK. V oči bode tudi podatek oz. izračun računskega sodišča, ki pravi, da bo skladu v sledečih letih za izvajanje njegovega namena primanjkovalo več kot milijardo evrov. Ta konkreten podatek je še kako zaskrbljujoč in od obeh ministrstev terja, da se ta problematika rešuje povsem prednostno. Gre namreč za veliko javno finančno in okoljsko tveganje.

Na podlagi navedenega oba ministra sprašujem sledeče:

  1. Kako se boste lotili reševanja omenjenega problema?
  2. Kakšen je vaš operativni pristop (časovnica)?


Več v Gospodarstvo